EjendomsWatch

Advokater flyttede ind i fonds ejendom uden aftale: "Uheldigt og uprofessionelt"

FINGRENE I FONDSMIDLER: Administrator, direktør og bestyrelsesformand i erhvervsdrivende fond flyttede ind i fondens ejendom på Strøget i København, selvom der ikke var indgået en lejekontrakt. ”Forløbet har været uheldigt og uprofessionelt håndteret fra lejers side,” erkender direktør.

Aage Bangs Fonds største aktiv er ejendommen Østergade 27 på Strøget i København, hvor formandens søn har stået i spidsen for et stort renoverings- og forbedringsprojekt i de seneste år. | Foto: Google

Advokatkontoret Arup & Hvidt flyttede den 1. august 2021 ind i Østergade 27 på Strøget i København, uden at ejeren af ejendommen, Aage Bangs Fond, havde givet tilladelse hertil.

Det viser en redegørelse fra advokatfirmaet Bech-Bruun, som Aage Bangs Fond har fået udarbejdet på anmodning fra Erhvervsstyrelsen.

”Baseret på det gennemgåede materiale ses bestyrelsen ikke at have truffet beslutning om, at ArupHvidt ApS den 1. august 2021 kunne indflytte fondens ejendom,” står der i Bech-Bruuns redegørelse, der er sendt til Erhvervsstyrelsen.

EjendomsWatch har i artikelserien Fingrene i Fondsmidler afdækket problemer med blandt andet inhabilitet i Aage Bangs Fond, hvor Arup & Hvidt-advokaterne Morten Heding Andersen, Torben Heding Andersen og Kirsten Kristensen gennem en årrække har været henholdsvis administrator, bestyrelsesformand og direktør.

Sidstnævnte erkender, at det er problematisk, at Arup & Hvidt er flyttet ind i fondens ejendom uden først at have indgået en lejekontrakt.

”Forløbet har været uheldigt og uprofessionelt håndteret fra lejers side,” skriver Kirsten Kristensen, direktør og bestyrelsesmedlem i Aage Bangs Fond, i en kommentar til redegørelsen fra Bech-Bruun, som også er sendt til Erhvervsstyrelsen.

Opdaget ved en tilfældighed

Det er fondsbestyrelsens to uvildige medlemmer, hudlægerne Claus Zachariae og Henrik Sølvsten, der i december 2021 rettede henvendelse til Erhvervsstyrelsen og bad om hjælp til at få afklaring omkring deres bekymringer om inhabilitet i Aage Bangs Fond.

Dette omfattede blandt andet Arup & Hvidts indflytning i ejendommen på Østergade 27, som fonden gennem de senere år har ombygget for et større tocifret millionbeløb, hvilket Morten Heding Andersen har stået i spidsen for.

”Claus Zachariae havde ved en tilfældighed opdaget, da han var forbi fondens ejendom i Østergade for at se, hvordan det gik med ombygningen, at ArupHvidt, herunder Torben Heding Andersen, Kirsten Kristensen og Morten Juul Heding Andersen, var flyttet ind i lokalerne, uden at fondens bestyrelse var blevet orienteret og uden indgåelse af lejekontrakt,” står der i redegørelsen fra Bech-Bruun.

Det fremgår af redegørelsen, at bestyrelsen i månederne op til indflytningen havde behandlet spørgsmålet om, hvorvidt Arup & Hvidt kunne flytte ind i ejendommen. Der havde været opbakning til dette – forudsat at der blev indgået en lejekontrakt med almindelige markedsvilkår.

”De uvildige bestyrelsesmedlemmer indstillede, at der indgås en erhvervslejekontrakt med Arup & Hvidt på de vurderingslejevilkår, der er tilkendegivet i markedslejevurderingen. Morten Juul Heding Andersen udarbejder udkast til erhvervslejekontrakt, der udsendes til samtlige bestyrelsesmedlemmer,” står der i et referat fra et bestyrelsesmøde i Aage Bangs Fond den 17. juni 2021, som er beskrevet i Bech-Bruuns redegørelse.

Selvom der ikke forelå en underskrevet lejekontrakt, flyttede Arup & Hvidt den 1. august 2021 ind i 6. og 7. etage i Østergade 27. Oplægget til en lejekontrakt blev først behandlet på bestyrelsesmøder den 19. august og 24. september, efter at Claus Zachariae den 4. august havde rettet henvendelse til de øvrige bestyrelsesmedlemmer og pointeret forholdet.

Den endelige lejekontrakt blev først underskrevet den 28. oktober – næsten tre måneder efter at Arup & Hvidt var flyttet ind i ejendommen til stor utilfredshed for fondsbestyrelsens to uvildige medlemmer.

”Dette mener de (Claus Zachariae og Henrik Sølvsten, red.), var meget forkert og en tilsidesættelse af almindelig redelighed,” står der i Bech-Bruuns redegørelse.

Direktør fralægger sig ansvar

Direktør og bestyrelsesmedlem i Aage Bangs Fond Kirsten Kristensen, der er flyttet ind Østergade 27 sammen med Arup & Hvidt, skriver som kommentar til Bech-Bruuns redegørelse, at det efter hendes vurdering er til fondens fordel, at advokatkontoret flyttede ind i ejendommen den 1. august 2021.

Hun påpeger, at Arup & Hvidt har betalt en markedskonform leje, der er baseret på vurdering indhentet fra erhvervsmægleren Newsec, og at indflytningen skete på et tidspunkt, hvor ombygningen af ejendommen ikke var færdiggjort.

”Fonden har opnået en berigelse, da ArupHvidt flyttede ind på en byggeplads og har betalt fuld leje fra 1. august 2021, hvilket man næppe havde fået andre lejere til uden betydelig huslejerabat i et halvt års tid,” skriver Kirsten Kristensen i sin kommentar til redegørelsen.

Hun fralægger sig samtidig ansvaret i sagen, der ifølge hende ligger hos den formelle lejer, selskabet ArupHvidt ApS, som er ejet af Morten Heding Andersen.

”Jeg var ikke vidende om, at kontraktforholdene ikke var bragt i orden, da drøftelserne om lejemålet foregik direkte mellem ArupHvidt og de to læger i bestyrelsen, og da beslutningen om flyttedatoen blev taget midt i sommerferieperioden,” skriver Kirsten Kristensen.

Dette bestrides af Claus Zachariae og Henrik Sølvsten, der i en kommentar til Kirsten Kristensens kommentar skriver, at direktøren var velvidende om det manglende kontraktgrundlag.

”Kirsten Kristensen anfører, at drøftelserne foregik mellem lægerne og Morten (Heding Andersen, red.). Det er ikke korrekt, da alle drøftelser har været med hele bestyrelsen og ført til referat fra møderne i hhv. marts, juni og august,” skriver Claus Zachariae og Henrik Sølvsten i deres kommentar, som også er sendt til Erhvervsstyrelsen.

”Det er således vores meget klare overbevisning, dokumenteret med talrige eksempler, at Kirsten Kristensen gennem hele forløbet har været orienteret om processen for lejekontrakten,” skriver hudlægerne videre.

EjendomsWatch har rettet henvendelse til Morten og Torben Heding Andersen samt Kirsten Kristensen, der ikke er vendt tilbage.

Formandens søn stod til gevinst – nu dropper fond 16.000 kvm boligprojekt

Formand fratræder i ombrust ejendomsfond: Garvet advokat overtager roret

Fond misser millionsalg og udlejer til tidligere formand

Fratrådt direktør modtager penge fra ombrust ejendomsfond resten af sit liv

Formand fik millioner af ombrust ejendomsfond for at investere i aktier

Mere fra EjendomsWatch

Schweiz-investor i nyt opkøb – rådgiver på trapperne med 1 mia. kr. yderligere

Swiss Life med knap 650 mia. kr. i ejendomme har med hjælp fra Kristensen Properties købt op i Aarhus for over 100 mio. kr. Kent Hoeg Sørensen, adm. direktør i selskabets danske brohoved, er igang med at lægge sidste hånd på fire køb mere. ”Swiss Life er ikke færdige i Danmark. De kan genkende en god investering,” siger han.

Østjysk vækstkommune går på investorjagt

I Hornslet, 20 km nord for Aarhus, søger Syddjurs Kommune nu ”en ambitiøs partner”, der udover at gøre byen større, også skal gøre den bedre. Projektleder håber på interesse fra både udviklere og pensionskasser.

Læs også

Relaterede

Seneste nyt

EjendomsWatch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Watch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Seneste nyt fra FinansWatch

Seneste nyt fra Watch Medier