EjendomsWatch

Formand fik millioner af ombrust ejendomsfond for at investere i aktier

FINGRENE I FONDSMIDLER: Advokat kan have brudt de advokatetiske regler ved at indgå aftale om formueforvaltning med fond. Advokaten modtog som følge af aftalen 4 mio. kr., da han fratrådte som bestyrelsesformand i 2018. Fondens direktør – der er søn af den tidligere formand – kalder aflønningen ”rimelig”.

Drost Fonden ejer en række boligudlejningsejendomme i København, herunder den ca. 4600 kvm store ejendom Ryesgade 25, der rummer 42 lejligheder. | Foto: Google

Advokat Torben Heding Andersen fik en godtgørelse på 4 mio. kr., da han i oktober 2018 fratrådte som bestyrelsesformand i Drost Fonden, der har ejendomme for over en halv milliard kroner.

Det fremgår af en ny redegørelse fra Drost Fonden til Erhvervsstyrelsen, som EjendomsWatch har fået aktindsigt i. Det sker, efter at styrelsen har bedt fonden redegøre for forhold vedrørende inhabilitet, bestyrelsesvederlag og transaktioner til nærtstående parter, som EjendomsWatch har afdækket i artikelserien ”Fingrene i fondsmidler”.

I redegørelsen skriver Drost Fondens adm. direktør, advokat Morten Heding Andersen, som er søn af Torben Heding Andersen, at godtgørelsen er en honorering af den afgående formand for at have varetaget fondens aktieinvesteringer.

”Det aftalte beløb på kr. 4.000.000 (beløbet er udbetalt momsfrit, da der er tale om en formueforvaltning,) dækker efter bestyrelsens opfattelse, hvad der er en rimelig aflønning set i forhold til det opnåede resultat,” skriver Morten Heding Andersen i redegørelsen fra april 2022.

Morten Heding Andersen overtog direktørposten i Drost Fonden efter sin far i 2017, og i 2018 overtog han også formandsskabet i bestyrelsen. Sidstnævnte bestred han frem til 2020, hvor han overgik til at være alment bestyrelsesmedlem i fonden. | Foto: PR/Arup & Hvidt
Morten Heding Andersen overtog direktørposten i Drost Fonden efter sin far i 2017, og i 2018 overtog han også formandsskabet i bestyrelsen. Sidstnævnte bestred han frem til 2020, hvor han overgik til at være alment bestyrelsesmedlem i fonden. | Foto: PR/Arup & Hvidt

Som dokumentation har direktøren vedlagt en aftale om formueforvaltning mellem Drost Fonden og daværende bestyrelsesformand Torben Heding Andersen, der er dateret 14. september 2017 – altså et år inden udbetalingen. Heraf fremgår det, at Torben Heding Andersen får en ”performancebaseret aflønning”, hvor honoreringen er fastsat som en procentsats af afkastet ved investeringerne.

Dette kan være i strid med de advokatetiske regler, som siger, at ”en advokat ikke må indgå honoraraftaler om vederlæggelse af en andel af det udbytte, der måtte opnås ved gennemførelse af en sag.” Dette princip gælder også ved formueforvaltning, forklarer Lars Økjær, fagchef ved Advokatsamfundet, der varetager tilsynet med landets advokater.

”Som tilsynsmyndighed har vi ikke mulighed for at kommentere konkret på sagerne, da de kan være omfattet af vores tilsyn, hvor vi har tavshedspligt. Generelt kan vi dog sige, at hvis advokatens indsats er at få klientens penge til at vokse, vil det også kunne være i strid med reglerne, at advokaten aftaler med klienten, at advokaten skal have en procentsats af det afkast, som vindes ved advokatens forvaltning,” udtaler Lars Økjær til EjendomsWatch.

Flere tvivlsomme forhold

Honorarets størrelse kan også være i strid med de advokatetiske regler såvel som retsplejeloven og erhvervsfondsloven, der alle indeholder bestemmelser om, at et honorar skal være rimeligt og fastsat på markedsvilkår.

”Generelt kan det udledes af domspraksis, at der er en række parametre, når det skal vurderes, om et salær er ”rimeligt”. Det er blandt andet tiden, advokaten har brugt, om resultatet er godt eller mindre godt, betydningen af sagen for klienten og om sagen har været forbundet med særlige vanskeligheder for advokaten,” udtaler Lars Økjær.

Erhvervsstyrelsen har overstreget de præcise procentsatser, som Torben Heding Andersen jævnfør formueforvaltningsaftalen skal have for at varetage fondens investeringer. Det er dog værd at bemærke, at aftalen er indgået bare ét år inden udbetalingen, i 2017, hvor fonden ifølge årsregnskabet havde en portefølje af børsnoterede aktier på godt 100 mio. kr. Tidligere årsrapporter viser desuden, at Torben Heding Andersens advokatfirma løbende er blevet honoreret for formueforvaltning.

”(4 mio. kr., red.) er udregnet under hensynstagen til (Torben Heding Andersens, red.) indsats og formueforvaltning igennem årene og bygger på en underliggende honorering på ca. 5 procent af den værdistigning, hans formueforvaltning har tilført Drost Fonden,” står der i et referat fra et ekstraordinært bestyrelsesmøde 26. oktober 2018 i forbindelse med formandens fratræden.

Endelig fremgår det af Drost Fondens redegørelse, at Torben Heding Andersen som formueforvalter efter bestyrelsens opfattelse har påført ”en højere risiko end forudsat” ved at have etableret en stor aktiebesiddelse i Deutsche Bank, hvilket et flertal i bestyrelsen var uenig i. Og her kan advokaten også have bragt sig i uoverensstemmelse med de advokatetiske regler.

”Det er klienten, der bestemmer grænserne for advokatens indsats. Hvis således en klient meddeler advokaten, at risikoen skal være lav eller begrænset, vil advokaten være bundet af det opdrag. Hvis advokaten ikke mener, at han kan udføre et fornuftigt arbejde på baggrund af klientens anvisninger, må advokaten frasige sig sagen. Holder advokaten sig ikke til det, så kan det være et brud på de advokatetiske regler,” udtaler Lars Økjær.

Ved aflønningen af Torben Heding Andersen er der foretaget en markedskonform afvejelse af de opnåede resultater, den anvendte risikoprofil, og hvordan tilsvarende forvaltningsaftaler honoreres

Morten Heding Andersen, adm. direktør i Drost Fonden

Begrænset svarlyst

EjendomsWatch har skrevet til Morten Heding Andersen, der selv overtog posten som bestyrelsesformand efter sin fars fratræden, samtidig med han også var adm. direktør i Drost Fonden, hvilket Erhvervsstyrelsen i marts rejste kritik af.

Mediet har spurgt ind til, hvordan fonden konkret er kommet frem til aflønningen på 4 mio. kr.; hvorfor fonden ikke har afsøgt mulighederne for at lave en billigere aftale med en professionel formueforvalter, og hvorfor fonden har etableret en betydelig aktiebesiddelse i Deutsche Bank imod flertallet i bestyrelsens vilje.

Direktøren har svaret i en kortfattet mail, hvor han skriver, at Torben Heding Andersen ”har varetaget Drost Fondens formueforvaltning siden sidst i 1990’erne,” og at investeringsstrategien ”har sikret fonden en markant indtjening igennem en længere årrække.”

”Ved aflønningen af Torben Heding Andersen er der foretaget en markedskonform afvejelse af de opnåede resultater, den anvendte risikoprofil, og hvordan tilsvarende forvaltningsaftaler honoreres. Fondens investeringer og investeringsstrategi bliver løbende revideret og diskuteret af bestyrelsen. Fondens investeringer i både værdipapirer og ejendomme bliver løbende justeret overensstemmende med strategien,” skriver Morten Heding Andersen på vegne af Drost Fonden.

EjendomsWatch har også skrevet til Torben Heding Andersen og foreholdt ham artiklens indhold. Advokaten er ikke vendt tilbage på henvendelsen.

Ejendomsadvokater med dobbeltroller har modtaget millioner fra velgørende fond

Formand fratræder i ombrust ejendomsfond: Garvet advokat overtager roret

Bekymrede bestyrelsesmedlemmer trækker fondstilsyn ind i sag om ejendomsadvokater

Fond tog risikoen med stort ejendomsprojekt – formandens søn står til gevinst

Ejendomsadvokater på spil i endnu en fond: Far og søn lavede millionaftaler

Mere fra EjendomsWatch

Schweiz-investor i nyt opkøb – rådgiver på trapperne med 1 mia. kr. yderligere

Swiss Life med knap 650 mia. kr. i ejendomme har med hjælp fra Kristensen Properties købt op i Aarhus for over 100 mio. kr. Kent Hoeg Sørensen, adm. direktør i selskabets danske brohoved, er igang med at lægge sidste hånd på fire køb mere. ”Swiss Life er ikke færdige i Danmark. De kan genkende en god investering,” siger han.

Østjysk vækstkommune går på investorjagt

I Hornslet, 20 km nord for Aarhus, søger Syddjurs Kommune nu ”en ambitiøs partner”, der udover at gøre byen større, også skal gøre den bedre. Projektleder håber på interesse fra både udviklere og pensionskasser.

Læs også

Relaterede

Seneste nyt

EjendomsWatch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Watch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Seneste nyt fra FinansWatch

Seneste nyt fra Watch Medier