Redegørelse viser kritisable forhold i fond: Aftaler med far og søn kan være ugyldige

FINGRENE I FONDSMIDLER: Erhvervsdrivende fond tog ikke højde for inhabilitet, da bestyrelsen indgik aftaler med formanden og dennes søn. Dermed er der risiko for, at far og søn uretmæssigt er blevet tildelt opgaver til værdi af millioner af kroner. Ny formand vil sætte administrationsaftale, som sønnen har haft, i udbud.
Aage Bangs Fonds største aktiv er ejendommen Østergade 27 på Strøget i København, der i seneste årsregnskab er opgjort til 163 mio. kr. | Foto: Google
Aage Bangs Fonds største aktiv er ejendommen Østergade 27 på Strøget i København, der i seneste årsregnskab er opgjort til 163 mio. kr. | Foto: Google

Aage Bangs Fond så stort på reglerne om inhabilitet, da bestyrelsen indgik økonomiske aftaler med advokaterne Torben og Morten Heding Andersen, der er far og søn, mens disse var henholdsvis formand og administrator for fonden.

Det viser en redegørelse fra advokatfirmaet Bech-Bruun, som Aage Bangs Fond har fået udarbejdet på anmodning fra Erhvervsstyrelsen.

”Der ses ikke i forbindelse med aftaler mellem nærtstående parter at være protokolleret bestyrelsens stillingtagen til de habilitetsspørgsmål, som aftalerne må have givet anledning til,” står der i redegørelsen, som EjendomsWatch er i besiddelse af.

EjendomsWatch har i artikelserien Fingrene i Fondsmidler afdækket, at Morten og Torben Heding Andersen har tjent millioner af kroner på at levere diverse ydelser til Aage Bangs Fond samt en anden fond, Drost Fonden, mens de selv har været en del af ledelsen.

Redegørelsen fra Bech-Bruun understreger, at der er forhold i Aage Bangs Fond, ”som ikke er efter bogen.” Sådan lyder vurderingen fra Rasmus Kristian Feldthusen, juraprofessor ved Københavns Universitet og medlem af Komitéen for god Fondsledelse, der har læst redegørelsen.

”Den her redegørelse bekræfter, at der har været en bestyrelse, som har haft en betydelig samhandel, og den viser også, at de betingelser, der stilles i forhold til dokumentation af inhabilitet, ikke ses at være overholdt. Det giver risiko for, at der kan være truffet ultimativt set ugyldige beslutninger,” siger Rasmus Kristian Feldthusen til EjendomsWatch.

Inhabil bestyrelse

Det fremgår af Aage Bangs Fonds årsrapporter fra 2016/17 til 2020/21, at Torben og Morten Heding Andersen har modtaget i omegnen af seks millioner kroner fra fonden som betaling for diverse ydelser. Det drejer sig blandt andet om ejendomsadministration, bygherrerådgivning og formueforvaltning.

Dertil kommer, at de to advokaters mangeårige forretningspartner i advokatkontoret Arup & Hvidt, advokat Kirsten Kristensen, i samme periode har modtaget ca. 700.000 kr. for at være bestyrelsesmedlem, direktør og sekretær for Aage Bangs Fond.

Ifølge redegørelsen fra Bech-Bruun er det gennemgående, at honorarerne er faktureret i henhold til forskellige aftaler, som er indgået mellem bestyrelsen og de førnævnte parter. Protokollerne fra bestyrelsesmøderne viser dog ikke, at bestyrelsen har forholdt sig til, om Kirsten Kristensen og Torben Heding Andersen – der i perioden har udgjort halvdelen af bestyrelsen – har måttet deltage i behandlingen af sådanne aftaler.

”Det betyder, at bestyrelsesmedlemmer kan have deltaget i forbedredelsen af bestyrelsens beslutninger eller have deltaget i bestyrelsens beslutninger om aftaler med den pågældende selv eller med dennes nærtstående. Det betyder endvidere, at bestyrelsen kan have disponeret i henhold til aftaler, som ikke er gyldigt indgået, fordi bestyrelsen ikke var beslutningsdygtig, da aftalen blev behandlet i bestyrelsen,” står der i redegørelsen.

Morten Heding Andersen har gennem en årrække drevet advokatkontoret Arup & Hvidt sammen med sin far Torben Heding Andersen og Kirsten Kristensen. | Foto: PR / Arup & Hvidt
Morten Heding Andersen har gennem en årrække drevet advokatkontoret Arup & Hvidt sammen med sin far Torben Heding Andersen og Kirsten Kristensen. | Foto: PR / Arup & Hvidt

Aage Bangs Fonds direktør og bestyrelsesmedlem, Kirsten Kristensen, skriver i en kommentar til redegørelsen, som er sendt til Erhvervsstyrelsen, at hun ikke har anset sig selv som inhabil i relation til fondens aftaler med Torben og Morten Heding Andersen. Hun har dog taget til efterretning, at Bech-Bruun er af en anden overbevisning.

”Det er kritisabelt, at vi i bestyrelsen ikke har været opmærksomme på inhabilitetsproblematikken,” skriver Kirsten Kristensen i sin kommentar og tilføjer, at hun ”har accepteret at betragte mig som inhabil i relation til fondens aftaler med både Torben og Morten Andersen.”

Dermed har fonden et problem, forklarer juraprofessor Rasmus Kristian Feldthusen, der påpeger, at erhvervsfondslovens regler for inhabilitet er meget klare.

”Hvis bestyrelsesmedlemmer selv eller andre, der står dem nært, har en væsentlig egeninteresse i en sag, så er de inhabile, og så skal de forlade lokalet. Og det er klart, at den opfattelse, bestyrelsen har haft af inhabilitetsbegrebet, ikke stemmer overens med virkeligheden,” siger Rasmus Kristian Feldthusen.

Tvivl om honorarer

Udover spørgsmålet om inhabilitet bemærker Bech-Bruun, at bestyrelsen tilsyneladende ikke har forholdt sig til, om honoreringen af de pågældende aftaler er markedskonform; altså at det svarer til, hvordan man normalt ville betale for sådanne ydelser.

Her fremhæver Bech-Bruun, at det gælder for flere af aftalerne, at honoraret i flere tilfælde er bundet op på andre faktorer. Honoraret for ejendomsadministration er således beregnet ud fra en fast procentsats af fondens lejeindtægter; honoraret for bygherrerådgivning er baseret på omkostningerne ved fondens byggeprojekter, og formueforvaltning er blevet honoreret ud fra, hvor godt det er gået med fondens aktieinvesteringer.

”Der ses ikke ved de enkelte aftaler nødvendigvis at være taget stilling til, om vederlaget vil være markedssvarende, ligesom der ikke ses at være overvejet habilitetsmæssige konsekvenser ved, at et bestyrelsesmedlems eller en administrators honorar vil være afhængig af bl.a. omkostninger mv.,” står der i Bech-Bruuns redegørelse.

Bech-Bruun skriver endvidere, at det ikke har været muligt at fastslå, ”om der har været overlap mellem forskellige ydelser, som fonden har betalt for.” Dette afvises dog af direktør Kirsten Kristensen.

”Der er efter min vurdering ingen overlap i ydelserne fra forskellige virksomheder, som har bidraget til at varetage fondens interesser, og generelt er priserne både konkurrencedygtige og baseret på relativt beskedne timesatser,” skriver Kirsten Kristensen i sin kommentar til redegørelsen.

Hvorvidt priserne rent faktisk har været markedskonforme, kan man dog ikke konkludere på baggrund af Bech-Bruuns redegørelse, mener Rasmus Kristian Feldthusen. Han hæfter sig ved, at bestyrelsen tilsyneladende ikke har konkurrenceudsat aftalerne eller på anden vis undersøgt, hvilken pris fonden kunne få på det frie marked.

”Der er tilstrækkeligt her til, at Erhvervsstyrelsen er nødt til at få undersøgt de her forhold,” siger juraprofessoren.

Ny formand, ny administrator

Sagen om Aage Bangs Fond har foranlediget, at Torben Heding Andersen i februar 2022 fratrådte som formand i Aage Bangs Fond, og i hans sted er tiltrådt den tidligere formand for Advokatrådet og mangeårige partner i Bech-Bruun, Sys Rovsing, der i dag driver advokatfirmaet Rovsing & Gammeljord.

Det er hende sammen med bestyrelsens to uvildige medlemmer, hudlægerne Claus Zachariae og Henrik Sølvsten, der har igangsat oprydningsarbejdet i Aage Bangs Fond. Hun fortæller i et interview med EjendomsWatch, at arbejdet er blevet kompliceret af, at bestyrelsesarbejdet ”ikke har været så stringent,” som hun formulerer det.

”Beslutningerne er ikke blevet truffet klart på bestyrelsesmøder. Beslutningsstrukturen har været flydende. Det gør det jo vanskeligt at finde ud af bagefter, hvad man egentlig er blevet enige om. Man bliver generelt glad for at have en formel beslutningsstruktur, når man ser resultatet af ikke at have det,” siger Sys Rovsing til EjendomsWatch.

Sys Rovsing tiltrådte som bestyrelsesformand i Aage Bangs Fond i februar 2022, efter at bestyrelsens uvildige medlemmer havde udtrykt mistillid til den foregående formand, Torben Heding Andersen. | Foto: PR / Rovsing & Gammeljord
Sys Rovsing tiltrådte som bestyrelsesformand i Aage Bangs Fond i februar 2022, efter at bestyrelsens uvildige medlemmer havde udtrykt mistillid til den foregående formand, Torben Heding Andersen. | Foto: PR / Rovsing & Gammeljord

Den nye bestyrelsesformand lægger ikke skjul på, at hun ønsker at lægge en anden linje i bestyrelsesarbejdet. Hun vil dog ikke på nuværende tidspunkt sige noget, der foregriber Erhvervsstyrelsens afgørelse.

”Jeg forholder mig ikke til bestyrelsesarbejdet i den tidligere bestyrelse. Det gør vi først, på det tidspunkt Erhvervsstyrelsen kommer med deres afgørelse. Så skal vi nok tage det op,” siger Sys Rovsing.

Den helt store konsekvens er jo, at Erhvervsstyrelsen går ind og afsætter en bestyrelse, hvis man vurderer, at den har ageret uforsvarligt. Hvis styrelsen ikke gør dette, vil bestyrelsen så selv forholde sig til den tidligere bestyrelse, herunder om den også skal være en del af den fremtidige bestyrelse?

”Ja, bestyrelsen har planlagt møder, hvor vi diskuterer governance; altså hvordan bestyrelsen skal sammensættes fremover, og hvilke aftaler der skal indgås med eksterne. Så det vil vi bestemt arbejde med fremadrettet.”

Men der er ikke nogen konkret intention om, at Torben og Kirsten skal afsættes i bestyrelsen?

”Vi arbejder med governance,” lyder det kort fra den nye formand.

Sys Rovsing fortæller, at bestyrelsen er indstillet på, at der skal laves ”en markedskonform administrationsaftale.” Dette indebærer, at fonden konkurrenceudsætter opgaven som administrator, der i øjeblikket varetages af Morten Heding Andersen fra Arup & Hvidt.

”Det er ikke bare et spørgsmål om at forhandle en ny aftale med Arup & Hvidt, men at se om fonden kan finde en administrator, som vi i bestyrelsen gerne vil lægge vores fremtid i hænderne af. Det er selvfølgelig et spørgsmål om økonomi, men også om kvalitet og respekt,” siger Sys Rovsing.

”Indtil der er truffet en beslutning om dette, vil administrationen ske med et overordnet blik fra Bech-Bruun og min side,” siger hun.

EjendomsWatch har skrevet til Torben og Morten Heding Andersen, der ikke er vendt tilbage på mediets henvendelse. Endvidere har EjendomsWatch skrevet til Kirsten Kristensen, der blot har svaret, at hun har taget Bech-Bruuns vurdering af hendes egen inhabilitet til efterretning.

Bekymrede bestyrelsesmedlemmer trækker fondstilsyn ind i sag om ejendomsadvokater

Fond tog risikoen med stort ejendomsprojekt – formandens søn står til gevinst

Fond misser millionsalg og udlejer til tidligere formand

Fratrådt direktør modtager penge fra ombrust ejendomsfond resten af sit liv

Formand fik millioner af ombrust ejendomsfond for at investere i aktier

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vær på forkant med udviklingen. Få den nyeste viden fra branchen med vores nyhedsbrev.

!
Nyhedsbrevsvilkår

Forsiden lige nu

Læs også