Revisionsfirmaet BDO undlod gennem fem år at advare om retssag i familieselskab

RIVEGILDE I FAMILIESELSKAB: En verserende retssag i familieejet ejendomsselskab er ikke blevet nævnt med et ord, da BDO har revideret regnskaberne for de fem år, hvor retssagen har stået på. Først da en ekstra revisor blev indsat, kom det frem, at ledelsen risikerer at blive pålagt et erstatningsansvar. BDO og selskabets direktør er tavse.
"Såfremt Landsretten også konkluderer, at beslutningen strider mod selskabets vedtægter, kan selskabets ledelse ifalde ansvar herfor," står der i revisionspåtegningen i årsrapporten for 2019. | Foto: Peter Hove Olesen/Politiken/Ritzau Scanpix
"Såfremt Landsretten også konkluderer, at beslutningen strider mod selskabets vedtægter, kan selskabets ledelse ifalde ansvar herfor," står der i revisionspåtegningen i årsrapporten for 2019. | Foto: Peter Hove Olesen/Politiken/Ritzau Scanpix

Fem års retssag, en byretsdom og en minoritetsrevisor nedsat af Erhvervsstyrelsen.

Det skulle der til, før det blev indskrevet i regnskaberne, at ledelsen i det familieejede Julius M. Goldschmidt Holding (JMGH) kan have pådraget sig ansvar i forhold til den verserende retssag, som en gruppe minoritetsaktionærer har anlagt mod selskabet for brud på vedtægterne, og som EjendomsWatch har omtalt i en række artikler.

Det viser en gennemgang af selskabets regnskaber for de sidste fem år, hvor retssagen har stået på. Heraf fremgår det, at revisionsfirmaet BDO ved seniorpartner og statsautoriseret revisor Dan Bøøk Malmstrøm ikke på noget tidspunkt har italesat retssagen i sine – i øvrigt pletfrie – påtegninger på årsregnskaberne.

Men i 2019-regnskabet fra september 2020 har piben fået en anden lyd. Her skriver den uafhængige revisor under overskriften "Overtrædelse af selskabsloven", at Københavns Byret 12. marts 2020 har afsagt dom om, at selskabets beslutning i 2015 om at afvikle ejerskabet til det nødlidende datterselskab Glostrup Erhvervsejendomme (GEAS) var ulovlig.

"Selskabet har anket dommen til Landsretten. Såfremt Landsretten også konkluderer, at beslutningen strider mod selskabets vedtægter, kan selskabets ledelse ifalde ansvar herfor," står der i revisionspåtegningen.

Undlod omtale i første udkast

2019-regnskabet er det første regnskab, hvor der har været tilknyttet en såkaldt minoritetsrevisor. Det er en ekstra revisor, der bliver udpeget af Erhvervsstyrelsen, når der er konflikter i ejerkredsen.

Denne blev udpeget, efter at JMGH havde indstillet en årsrapport til godkendelse på selskabets planlagte generalforsamling 26. marts 2020, der endte med at blive aflyst. På baggrund af årsrapporten tog sagsøgerne kontakt til Erhvervsstyrelsen og bad den indsætte en minoritetsrevisor.

EjendomsWatch har set det oprindelige udkast til 2019-regnskabet. Her har BDO ved Dan Bøøk Malmstrøm igen undladt at omtale retssagen i sin revisionspåtegning, der er dateret 25. februar. I ledelsesberetningen er retssagen dog omtalt under overskriften "Forhold for selskabet".

"Der pågår retssager i Københavns Byret. En mindre aktionær har anlagt sagerne, der blandt andet vedrører gyldigheden af gennemførte beslutninger på selskabets generalforsamling i november 2015. Selskabets advokat vurderer ikke, at sagerne vil få væsentlige økonomiske følger for selskabet," står der kortfattet.

Sandsynliggjort tilstrækkeligt

Den minoritetsrevisor, som Erhvervsstyrelsen har udpeget, er Hakon Rønn Jensen, statsautoriseret revisor og partner i revisionsfirmaet Beierholm.

Han afviser over for EjendomsWatch at udtale sig om den konkrete sag grundet tavshedspligt, men siger på et mere generelt plan, at revisorer skal skrive, hvis der er sket noget, der kan medføre et ledelsesansvar.

"Hvis vi undervejs i vores revision konstaterer brud på lov og regler, der kan være sanktionsbehæftet, så har vi pligt til at skrive det som en fremhævelse i revisionspåtegningen," siger Hakon Rønn Jensen og fortsætter:

"Der kan være situationer, hvor det er åbenlyst, at der er en regel, der er overtrådt. Så skal vi bare skrive, at der er sket en overtrædelse af dit og dat. Og så kan der være andre situationer, hvor det er mere uklart, men hvor det alligevel er så sandsynligt, at man skriver en mindre håndfast formulering. Det er så det, du har set her."

Hvornår er noget sandsynliggjort så meget, at det skal med i en revisionspåtegning?

"Det er jo elastik i metermål. Det er den enkelte revisor, der skal skrive under, som foretager den vurdering," siger Hakon Rønn Jensen.

Ingen tab ved omstridt beslutning

I den godkendte årsrapport fra september, hvor minoritetsrevisoren har været inde over, er retssagen og ledelsens vurdering af de mulige konsekvenser udførligt beskrevet over adskillige sider både i ledelsesberetningen og i noterne.

"Uanset om Landsretten stadfæster dommen og et erstatningskrav mod selskabet eller ledelsen kunne komme på tale, vurderes det ikke, at afgørelsen vil få væsentlige økonomiske følger for JMGH, udover de omkostninger der løbende bliver taget over driften til rådgivere, retsafgifter m.m.," står der i ledelsesberetningen.

Ledelsen og dennes advokat, Michael Vilhelm Nielsen fra advokatfirmaet Moalem Weitemeyer, vurderer ikke, at JMGH's aktionærer har lidt tab som følge af den – ifølge byretten – ulovlige beslutning fra 2015.

Videoen herunder beskriver den omstridte beslutning fra 2015 vedrørende det nødlidende datterselskab GEAS. (Grafik: Daniel Jørgensen)

Tværtimod: Man har som følge af afviklingen af ejerskabet over GEAS kommet ud af den sambeskatning, der betød, at man risikerede at få et skattesmæk på 10-12 mio. kr., hvis datterselskabet gik konkurs.

"Et erstatningsansvar vurderes ikke at kunne gøres gældende overfor selskabets ledelse, dels fordi der ikke er lidt tab, og også fordi beslutningerne blev truffet for at undgå risikoen for et tab i størrelsesorden 10-12 mio. kr.," står der i ledelsesberetningen.

EjendomsWatch har rettet henvendelse til BDO's seniorpartner Dan Bøøk Malmstrøm samt JMGH's ledelse ved direktør Flemming Hansen. Begge afviser at kommentere.

Læs EjendomsWatchs øvrige artikler om sagen her:

Ejendomsfamilie i årelangt retsopgør: "De er bedøvende ligeglade med loven" 

Lampefamilie i nyt familieopgør: Farverig forretningsmand tredobler ejerandele i omstridt redningsaktion 

Familieselskab ville tørre tab af på kreditorer: Nykredit havde "ingen tillid" til ledelse 

Tidligere Danica-direktør trækkes ind i familiefejde: Investerede 1 mio. kr. i omstridte ejendomme

Familieselskab forsøgte at sælge omstridte ejendomme til uvidende svensk investor 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vær på forkant med udviklingen. Få den nyeste viden fra branchen med vores nyhedsbrev.

!
Nyhedsbrevsvilkår

Forsiden lige nu

Læs også

Visualisering af første fase af Coop Byen. | Foto: PR-visualisering / Arkitema

Coop sælger fra for milliardbeløb