EjendomsWatch

Regeringen vil ændre byfornyelsesloven

Et bredt politisk flertal er blevet enige om, at byfornyelsesloven skal ændres. De store byer skal have væsentlig mindre i støtte, mens de små byer skal have mere.

Foto: PR

Sammen med Dansk Folkeparti, De Konservative, Socialdemokraterne, Det Radiale Venstre, SF og Alternativet vil regeringen ændre den nuværende byfornyelseslov, så de største byer i Danmark vil få tildelt væsentligt mindre statsligstøtte til byfornyelse end nu.

Det skriver Udlændinge-, Integrations-, og Boligministeriet i en pressemeddelelse.

Med ændringen håber man at stoppe befolkningstilbagegangen, som er ved at tømme landområderne for beboere.

”Hvis vi skal skabe et Danmark i balance, bliver vi nødt til at sikre, at der er vækst og udvikling i hele landet, og ikke kun i de store byer. Derfor giver det god mening at prioritere de mindre byer, der er ramt af befolkningstilbagegang, og hvor der skal gøres en særlig indsats for at bevare den enkelte by som attraktiv at bosætte sig i," udtaler udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg (V) i meddelelsen.

Det foreslås blandt andet, at den statslige refusion til nedrivning og istandsættelse af private boliger ændres fra de nuværende 60 pct., som staten refunderer af kommunalbestyrelsernes udgifter i byer med færre end 3.000 indbyggere eller i det åbne land, til 70 pct. i en 3-årig periode.

Sådan ser forslaget ud

Her er forslaget til ændringer af byfornyelsesloven, herunder Pulje til Landsbyfornyelse:

  1. Den ordinære statslige støtte til kommunernes udgifter til bygningsfornyelse fordeles fortsat til kommunerne efter objektive behovskriterier, men for at øge målretningen mod de små byer mv. uden for vækstområderne, vil fordelingen ske på baggrund af nye objektive kriterier,blandt andet omfanget af tomme boliger og kommunens andel af byer med befolkningstilbagegang.
  2. Fordelingen af midler til områdefornyelse ændres således, at midlerne målrettes byer med under 10.000 indbyggere, samt til provinsbyer under pres med mere end 10.000 indbyggere. De største byer vil fremover kun kunne få områdefornyelsesstøtte til nyere boligområder med sociale og kulturelle problemer. Støtte til havne- og erhvervsområder udgår.
  3. Den særligt forhøjede statslige refusion hæves i en 3-årig periode til 70 pct. (mod 60 pct. i dag) af kommunernes udgifter til f.eks. nedrivning og istandsættelse af private boliger. Forhøjelsen gælder begge de statslige støtteordninger, dvs. både den almindelige bygningsfornyelse og Pulje til Landsbyfornyelse. Begge ordninger vil også fremover følger de samme regler om, hvilke udgifter de statslige midler kan bruges til at dække.
  4. Der indføres mulighed for at opnå støtte til indretning af private udlejningsboliger i offentlige funktionstømte bygninger for at øge antallet af lejeboliger blandt andet til husning af flygtninge.
  5. Der indføres mulighed for at støtte udvikling af såkaldte ”landsbyklynger” i forbindelse med områdefornyelse, hvor man f.eks. etablerer fælles faciliteter på tværs af landsbyer og på den måde styrker landsbyerne.
  6. Der indføres mulighed for, at kommunerne kan få støtte til udgifter til indretning af byrum som led i bygningsfornyelse, hvor man f.eks. ønsker at anvende grunde, som står tomme efter nedrivning, til nye formål, der gavner hele byen.

Mere fra EjendomsWatch

Briefing uge 48: Købmændenes klub

Ejendomsdirektøren i en større dagligvarekæde spiller en ufrivillig hovedrolle i en penibel sag, der ser ud til at gribe om sig. Det samme gør intrigerne i landets største almene boligforening, hvor en direktørfyring ser ud til at dække over mere, end hvad øjet lige ser.

Konkurrence om at byudvikle ved København Syd Station er begyndt

Metroselskabet starter udbud af nyt byområde ved Ny Ellebjerg Station, som fra næste år bliver døbt København Syd med metro, tre S-togslinjer og flere internationale tog til følge. Byområdet skal indeholde erhverv, boliger og butikker, fremgår af udbudsmaterialet.

Læs også

Relaterede

Seneste nyt

EjendomsWatch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Watch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Seneste nyt fra FinansWatch

Seneste nyt fra Watch Medier