Klumme: Flere og flere seniorer udfordrer ejendomsmarkedet

Vi får 200.000 flere danskere over 65 år om ti år. Selvom mange boligprojekter er i gang, kan de slet ikke følge med efterspørgslen, lyder det fra EDC Erhverv i denne klumme.
Foto: PR / EDC
Foto: PR / EDC
AF Jospeh Alberti, analysechef hos EDC Erhverv Poul Erik Bech

Over hele landet skyder boligprojekter til seniorer op – en gruppe, som både vokser kraftigt i antal og får stærkere økonomi. Om bare ti år forventes der at være ca. 200.000 flere danskere over 65 år – det svarer til samme antal ældre, som der er indbyggere i Odense Kommune. Den udvikling forventes at fortsætte, og det er og bliver en markant udfordring for ejen­doms­mar­ke­det nu og i fremtiden, da de mange boligprojekter slet ikke kan følge med efterspørgslen.

Udviklingen kommer til at presse den danske boligmasse: Allerede nu er antallet af danskere i aldersgruppen 65 år og derover på lidt over 1,2 mio., men det antal forventes at stige ret markant inden for kort tid. Derfor har mange investorer og pro­jek­t­ud­vik­le­re set potentialet i seniorboliger, hvor der allerede nu er søsat talrige små og store projekter med seniorboliger af lokale og landsdækkende pro­jek­t­ud­vik­le­re.

Selvom vi ser mange projekter med seniorboliger skyde op rundt om i landet, ser efterspørgslen ud til at være nærmest umættelig. I dag er der f.eks. blot 7000-8000 boliger i se­ni­o­r­bo­fæl­les­ska­ber, hvor flere tusinde står på venteliste. Antallet af ældrevenlige boliger skal stige markant for at imødekomme den enorme efterspørgsel, der forventes i fremtiden.

Vive – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd kortlagde i 2016, at flere end 80.000 ældre var interesserede i at flytte ind i et se­ni­o­r­bo­fæl­les­skab, og det antal kunne vokse til 140.000 i 2040. 

Fællesskab gør underværker

At der kommer flere ældre, er i sig selv ikke nødvendigvis en udfordring for det danske boligmarked. Udfordringen kan ligge i en adfærdsændring og nye behov hos se­ni­o­r­ge­ne­ra­tio­nen.

Den stigende interesse for seniorboliger skyldes grundlæggende, at mange seniorer overvejer at flytte fra den bolig, som har dannet rammen om familieliv og børn. De vil gerne have færre forpligtelser og mindre arbejde med have og ved­li­ge­hol­del­se. Nogle vil have mindre plads, fordi børnene er flyttet hjemmefra.

Mange ønsker dog et øget fokus på fællesskabet. Vi ser, at fællesskabet i bo­fæl­les­ska­ber­ne kan være med til at styrke livskvaliteten. F.eks. ved at øge trygheden og bidrage til at bekæmpe ensomhed, der ellers rammer en del ældre, ikke mindst enlige. En undersøgelse udarbejdet af Realdania viser da også, at 91 pct. af beboerne i se­ni­o­r­bo­fæl­les­ska­ber oplever øget livskvalitet, mens de også har et markant mindre behov for offentlig hjælp og pleje end jævnaldrende. Det kan tolkes som et resultat af, at de ældre er i stand til at hjælpe hinanden med daglige gøremål og i mindre grad har behov for pleje fra det offentlige. 

Ældre med penge på lommen

En stor andel af de nuværende og især kommende seniorer har flere penge mellem hænderne. Dels er pen­sions­sy­ste­met godt udbygget, og dels har mange gennem årene opbygget en pæn friværdi i deres bolig. 

Vi ser store friværdier i Storkøbenhavn, Nordsjælland, Aarhus, Østjylland og i udkanten af de større byer. En del vil gerne realisere friværdien og f.eks. rejse, og derfor søger de en lejebolig. Vi ser dog også stor interesse for andelsboliger, hvor seniorer kan bruge en del af friværdien fra parcelhuset til at betale hele indskuddet og dermed have ret lav husleje. I udkantsområder ser vi ikke de samme friværdier i boligerne, så her er det vigtigt, at seniorboliger ikke har for højt lejeniveau.

Flere projekter og boligtyper må prioriteres

Det tyder dog ikke på, at det kun er se­ni­o­r­bo­fæl­les­ska­ber, der bliver mangel på i de kommende år. Seniorvenlige boliger, der er almene boliger, som er indrettet specifikt til ældre, vil også være en mangelvare i fremtiden. Men en række ældrevenlige projekter kan imødekomme problemet og måske sikre behovet og den massive efterspørgsel på boliger til seniorer. 

I hele landet begynder der så småt at blomstre flere og flere projekter op med servicerede plejeboliger, som tilbyder gode fælles aktiviteter til de ældre, samt flere servicetilbud som rengøring og plejehjælp. Desuden forventer vi, at der vil dukke endnu flere friple­je­bo­li­ger op i løbet af de kommende år. Det er ret udbredt på den anden side af Øresundsbroen, men reglerne er fortsat for komplekse til, at det rigtig har vundet indpas i Danmark. Behovet er dog enormt. En ny analyse fra Dansk Byggeri viser, at der er behov for 26.000 ekstra plejeboliger de kommende ti år. Antallet af danskere på mindst 80 år vokser nemlig med 160.000 frem mod 2030, og så kan det offentlige få svært ved at løfte opgaven med at skaffe boliger.

Del artikel

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vær på forkant med udviklingen. Få den nyeste viden fra branchen med vores nyhedsbrev.

!
Nyhedsbrevsvilkår

Forsiden lige nu

Læs også

Foto: Colourbox

Briefing uge 23: Koks i Koncenton