EjendomsWatch

Klumme: Nye ejendomsvurderinger er udskudt – men vigtig tidsfrist udløber snart

Udsendelsen af de nye ejendomsvurderinger er udskudt endnu engang, men det betyder ikke, at vi kan glemme alt om vurderinger det næste års tid. Flere nye regler kræver opmærksomhed her og nu, bl.a. muligheden for at få en vurdering genoptaget, lyder det i denne klumme fra juniorpartner Troels Behnke Skak fra advokatfirmaet Dahl.

Advokat Troels Behnke Skak er juniorpartner hos advokatfirmaet Dahl. Foto: PR / Dahl Advokatpartnerselskab

Skatteministeriet meddelte 2. september 2020, at udsendelsen af de nye ejendomsvurderinger er udskudt – igen.

Ejendomsvurderingsloven er imidlertid allerede trådt i kraft. Dette skete den 1. januar 2018. Vurderingerne befinder sig derfor i øjeblikket i en slags overgangsperiode mellem det nye og det gamle vurderingssystem. Det betyder også, at selvom de nye vurderinger endnu ikke er udsendt – og først udsendes i sommeren 2021, er der allerede en række lovændringer, som er trådt i kraft, og som man som ejendomsejer derfor skal være opmærksom på, blandt andet suspension af genoptagelsesmuligheden, som træder i kraft ved udgangen af oktober 2020.

I de seneste 10 år er størstedelen af vurderingerne fremført, dvs. der ikke er foretaget nye vurderinger. Kun i de tilfælde, hvor der har været ændret på ejendommen eller grunden, herunder i anvendelses- og udnyttelsesmulighederne, er der sket en omvurdering. Det har derfor kun været muligt at klage over nye omvurderinger, men ikke over de videreførte vurderinger.

Klagemulighed suspenderes

Hvis der f.eks. har været tale om en faktuel fejl i vurderingerne, har det imidlertid alligevel været muligt at få en vurdering genoptaget. Denne genoptagelsesmulighed har Folketinget imidlertid suspenderet med udgangen af oktober 2020.

Genoptagelsesmuligheden er særligt relevant i de situationer, hvor vurderingen indeholder faktuelle fejl, idet disse kan medføre en forkert vurdering. En forkert vurdering kan have betydning for opgørelsen af ejendomsskatten. I flere situationer kan man dog også opleve, at den forkerte vurdering ikke har nogen betydning for den løbende beskatning, men kan få det f.eks. i tilfælde af et salg, f.eks. ved beregningen af tinglysningsafgiften.

Det er derfor en god ide at undersøge, om der er faktuelle fejl i vurderingen, som kan medføre en genoptagelse. Dette gælder særligt, fordi anmodning om genoptagelse skal være indsendt senest den 31. oktober 2020. Fra og med den 1. november 2020 vil det nemlig ikke længere være muligt at få genoptaget tidligere vurderinger.

Genoptagelse uden tidsfrist

Ved genoptagelse på ejendomsejerens initiativ er det ejendomsejeren, der skal dokumentere, at forudsætningerne for genoptagelse er opfyldt, dvs. at der samtidig med anmodningen om genoptagelse skal fremsendes dokumentation for de faktiske forhold, som påberåbes.

Der gælder som udgangspunkt ikke nogen tidsmæssig grænse for, hvor langt tilbage i tid, der kan anmodes om genoptagelse af vurderinger, idet genoptagelsen dog er underlagt en absolut frist på 10 år. Anmodes der om genoptagelse af en vurdering senest 1. maj i det fjerde år efter udløbet af det kalenderår, hvor den fejlagtige vurdering første gang er foretaget, er der tale om en ordinær genoptagelse.

Hvis der først anmodes om genoptagelse efter udløbet af fristen for ordinær vurdering, er der tale om en ekstraordinær vurdering. Her det desuden en betingelse, at genoptagelsen vil medføre en ændring på mere end 20 pct. af den ansættelse, der ændres.

Genoptagelse skal foretages tilbage til den vurdering, hvor fejlen er opstået første gang. Det afgørende for om vurderinger skal ændres ved ordinær genoptagelse eller udelukkende ved ekstraordinær genoptagelse, er om varsel af ændring gennemføres inden for fristen for ordinær genoptagelse af den første vurdering, hvor den pågældende fejl er opstået.

Det er vores vurdering, at der for udvalgte ejendomme kan være stor grund til at undersøge mulighederne for at få en vurdering genoptaget. Men det er ved at være absolut sidste udkald!

Relaterede

Seneste nyt

Job

Se flere

Se flere

Seneste nyt fra FinansWatch

Seneste nyt fra Watch Medier