Data skal give grønnere ejendomme

Vi opsamler data i bunkevis, men langt de fleste putter sig trygt på harddisken uden nogensinde at blive brugt. Det skal en ny cloudbaseret it-platform til ejendomsbranchen lave om på. Cowi og firmaet IC-Meter har udviklet platformen.
AF HENRIK MALMGREEN

I et samfund, der er et af verdens mest digitaliserede, opsamler vi gigantiske mængder af data. Udfordringen er blot, at mens langt det meste data blot samles uden at blive brugt, rummer det den information, der skal være med til at bringe samfundet videre på en lang række områder – et af dem er energi- og miljøområdet.

Sidste år nedsatte Erhvervsministeriet derfor Vækstteam for grøn energi- og miljøteknologi, der nu har afleveret en rapport med 10 anbefalinger, som giver konkrete bud på, hvordan danske virksomheder gennem digitalisering fortsat kan være globale frontløbere i at udvikle grønne og ressourceeffektive løsninger.

Formand for Vækstteam er adm. direktør for Cowi Lars-Peter Søbye, og da anbefalingerne for nylig blev offentliggjort ved en konference med deltagelse af energi-,forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V), var Cowis hovedsæde i Lyngby da også ramme om arrangementet. Ifølge Vækstteam har dansk erhvervsliv en særlig styrkeposition inden for produktion og udvikling af netop grøn energi- og miljøteknologi. Samtidig kan digitaliseringen i form af data, digitale serviceplatforme og smarte enheder få stor betydning for udviklingen af fremtidens forretningsmodeller på området. Et eksempel på dette er en ny, cloudbaseret it-platform, der baner vejen for energieffektive bygninger og bedre indeklima

Identifikation af besparelser

"Anvendelsen af data og digitalisering rummer store muligheder for udviklingen af mere smarte og mere grønne byer. Med den nye platform bliver det bl.a. muligt at fjerndiagnosticere bygningers drift og identificere potentialet for energibesparelser," siger Maja Grud Minzari, energispecialist hos Cowi.

Løsningen udvikles af virksomheden IC-Meter, der er kommerciel partner, mens Cowi er projektleder og sparringspartner i konceptbeskrivelses- og testfase. Den samlede projektsum er 2,5 mio. kr., og Energistyrelsen har foreløbig tegnet sig for den ene million. Den nye it-platform udvikles og testes i 2019 og forventes at blive taget i brug i løbet af 2020.

"Vi har allerede fået fire kommuner og et ejendomsselskab med i projektet. Det er Næstved, Middelfart, Ringkøbing-Skjern og Lyngby-Taarbæk Kommuner samt ejendomsselskabet Plan 1 Cobblestone, som alle har store forventninger til den digitale fremtid," siger Maja Grud Minzari.

Hun tilføjer, at et væsentligt kriterium for, at det netop blev disse partnere, der skal teste løsningen, er, at de i forvejen har styr på de data, der opsamles. Data er nemlig ikke til megen nytte, hvis ikke de er strukturerede. Generelt set har det indtil nu været svært at tilgå data, og der har ikke eksisteret en løsning, som samler data på tværs af sektorer.

Et mere realitisk univers

Netop et stærkere, datadrevet samspil mellem borgere, virksomheder og forsyning er en af de overordnede anbefalinger fra Vækstteam, der skal være med til at skabe et mere fuldkomment indtryk af bygningers energiforbrug. Et billede, der frem for alt giver et mere virkelighedsnært billede af de faktiske forhold. Formålet med den nye it-platform er ifølge Göran Wilke, direktør i IC-Meter, at kombinere driftsovervågning med energimærkning i et langt mere realistisk univers. Som det er i dag, giver en energimærkningsrapport nemlig kun et statisk situationsbillede.

"Den nuværende energimærkningsordning baseres oftest hverken på målinger af energiforbrug eller indeklima. Det vil den nye løsning lave om på. Vores koncept analyserer en bygnings varmeforbrug ud fra forskellen mellem indeklima og lokalt vejr. Dermed følges en bygnings aktivitet over døgnet, og på den måde bliver energimærke automatisk genberegnet og præsenteret som en integreret del af den fortløbende driftsovervågning," siger Göran Wilke.

Ud over at muliggøre løbende, intelligent energistyring er den nye it-platform således også et ressourcebesparende alternativ til den nuværende energimærkningsordning, ligesom den vil ændre arbejdsmetodikken.

Med en sådan løsning kan man screene en ejendom på distancen, hvilket ifølge Göran Wilke betyder, at data kombineret med kunstig intelligens – og menneskelig klogskab – gør det muligt at optimere sine ressourcer.

Rapport med et tryk på en knap

En betragtning, som Maja Grud Minzari fra Cowi er helt enig i. Målet er nemlig at kunne anvende data på en langt mere intelligent måde, hvilket vil gøre det nemt og langt billigere at foretage en dagsaktuel energimærkning. Fremover vil der ikke være brug for at sende en konsulent ud til bygningen, for på baggrund af timeværdier kan en helt præcis rapport genereres her og nu – blot ved et tryk på en knap.

"I første omgang er løsningen målrettet ejendomsejere og -forvaltere samt driftsorganisationer af større ejendomme, som med den nye platform vil opleve, at det bliver nemmere at identificere og prioritere energibesparelser. Derved bliver det ligeledes muligt at definere nye forretningsmodeller for udnyttelse af ressourcerne," siger Maja Grud Minzari.

I dag skal en bygning energimærkes minimum hvert 10. år eller ved salg. Det er en ressourcekrævende proces, hvor bygningen skal inspiceres fysisk af energikonsulenter, og bygningsfysiske stamoplysninger skal indtastes i et energimærkningsprogram. Den proces kan fremover blive langt mere tilgængelig.

Ifølge Maja Grud Minzarihar netop sådant noget som forslag til energibesparelser været udsat for en del kritik, fordi de ikke har været præcise nok. Göran Wilke føjer til, at det nu er muligt langt nemmere at finde ud af, hvor det rent faktisk er, der skal sættes ind. Når energiforbruget er for højt, kan det nemlig enten skyldes bygningen, brugernes forbrugsadfærd eller en kombination heraf.

Minister: Frie data

Den præcise blanding af disse faktorer kan være svær at identificere, men med de rette data – og ikke mindst værktøjerne til at analysere dem – er vejen banet mod en mere grøn udnyttelse af energien i såvel erhvervs- som udlejningsejendomme samt på sigt også i private boliger.

Ved fremlæggelsen af anbefalingerne fra Vækstteam slog energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt netop på tromme for frigivelse af data til den slags formål, og han gjorde sig til talsmand for, at der snarest muligt skal sættes referenceprojekter i stor skala i gang i to store byer i Danmark.

Det skal være med til at booste innovationen og skabe flere løsninger i stil med den løsning, som Cowi og IC-Meter netop nu samarbejder om.

I Danmark har vi masser af startupvirksomheder, der kan byde ind på den opgave, men den helt store udfordring er ikke, om intentionen kan opfyldes, men hvorledes data kan håndteres korrekt i henhold til GDPR-forordningen.

Nyt samarbejde skal hjælpe Home Erhvervs kunder til bedre investeringer

Bedre data skal sikre effektiv styring af kommunale ejendomme

Regeringen vil fremme digital udvikling i byggebranchen

Byggebranchen halter efter med digitalisering 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vær på forkant med udviklingen. Få den nyeste viden fra branchen med vores nyhedsbrev.

!
Nyhedsbrevsvilkår

Forsiden lige nu

Læs også