EjendomsWatch

Corona får Agat Ejendomme til at udskyde frasalg

Udbruddet af coronavirus har fået Agat Ejendomme til at nedskrive ejendomsporteføjlen. Samtidig udskydes frasalget af Ringsted Outlet.

Foto: Mikkel Berg Pedersen/ERH

Agat Ejendomme har allerede følt påvirkningen af den globale coronapandemi.

Allerede i regnskabet for 2019/20 har virusset gjort sit indhug, og ejendomsselskabet har lavet "negative værdireguleringer og nedskrivninger på 95 mio. kr. på ejendomsporteføljen som en konsekvens af udviklingen i Covid-19-pandemien", oplyser selskabet i regnskabet, der er offentliggjort tirsdag eftermiddag.

"Ledelsen har søgt at tage højde for de beskrevne forhold i værdiansættelserne per 31. januar 2020, men der er risiko for, at krisen bliver mere langvarig, eller at koncernens nettolejeindtægter bliver lavere end forventet, hvilket kan forværre den negative effekt på koncernen i forhold til, hvad der p.t. forventes," skriver Agat i regnskabet.

Årets resultat, der før skat landede på et tab på 163,2 mio. kr. mod et tab på 148,6 mio. kr. i 2018/19, var efter skat et underskud på 191,9 mio. kr. mod et underskud på 156,3 mio. kr. 2018/19. Det er samlet påvirket af negative værdireguleringer, nedskrivninger og hensættelser på 165 mio. kr., hvoraf mere end halvdelen altså kan henføres til coronaudbruddet.

Forventninger er udskudt

Og det er da også den ukendte effekt af coronapandemien, der har fået Agat Ejendomme til ikke at give et bud på resultatforventningerne til 2020/21.

Det gjorde selskabet allerede den 19. marts – og det fastholdes i regnskabet for 2019/20.

"Udviklingen i udbruddet af Covid-19 påvirker imidlertid koncernen negativt. Udviklingen, startende omkring årsskiftet i Kina, har givet påvirkninger i Europa allerede fra januar 2020 og har gennem den seneste periode medført en kraftigt faldende omsætning i centrene generelt og dermed hos de lejere, der skal betale huslejen," skriver Agat i regnskabet.

Ejendomsselskabet oplyser, at udviklingen siden er løbende forværret, og som en konsekvens af politiske tiltag i de enkelte lande er alle koncernens centre, bortset fra Ringsted Outlet, fra medio marts 2020 alene åbent for handel med dagligvarer og øvrige daglige fornødenheder.

"Den umiddelbare konsekvens for de enkelte butikker er, at de mangler omsætning eller i værste fald slet ingen omsætning har. Længden af denne krise er uvis, men det er ledelsens forventning, at den umiddelbare effekt af krisen er markant, og at der ligeledes må forventes en længerevarende effekt," skriver Agat i regnskabet.

Ledelsen i Agat venter, at trods af hjælpepakker til virksomhederne kan der blive behov for flere lejerabatter til lejerne end hidtil forventet, at udlejning og genudlejning af tomme lejemål bliver sværere:

"Der er øget risiko for, at butikker må lukke permanent som følge af lejers manglende økonomiske formåen."

Alt i alt forventes det at medføre lavere nettolejeindtægter for koncernen nu og i en periode fremover, påpeges det.

Samtidig er salget af Ringsted Outlet sat på hold grundet udbruddet af coronavirus og den deraf manglende aktivitet.

Salget vil tidligst ske til efteråret, oplyser Agat.

Agat indgår aftale om forlængelse af 480 mio. kr. stor finansiering

Shoppingcentre giver ejendomsselskab trecifret milliontab som følge af coronakrise

Relaterede

Seneste nyt

Job

Se flere

Se flere

Seneste nyt fra FinansWatch

Seneste nyt fra Watch Medier