EjendomsWatch

Styrelse anslår regning på over 200 mio. kr. for at bevare historiske ruiner

Flere historiske danske ruiner er i fare for at styrte sammen, hvis de ikke bliver sikret. Der er brug for mere end 200 mio. kr., hvis ruinernes skal bevares for eftertiden, siger bevaringsarkitekt.

Kalø Slotsruin på Djursland. Foto: Ritzau Scanpix/Jan Dagø.

I en tilstandsrapport fra Slots- og Kulturstyrelsen er Danmarks 91 mest betydningsfulde ruiner nøje gennemgået. På de medfølgende tegninger er skader og mangler markeret med rød, orange og gul, hvor rød kan sammenlignes med en K3’er i en almindelig tilstandsrapport. Og det ser ikke godt ud.

Det skriver Kristeligt Dagblad.

Ved Kalø Slotsruin på Djursland er det for eksempel det store tårn, der volder kvaler. På Trøjborg Slotsruin nær Tønder haster det med at rette op på murkronen. Og på Gamleborg i Almindingen på Bornholm er det blevet nødvendigt at spænde en presenning ud over vikingefæstningens nordport, så der ikke vælter sten ned over de besøgende – midlerne slap nemlig op, da tre fjerdedele af Danmarks ældste ikke-kirkelige murværk var sikret.

Tilstandsvurderingen er udfærdiget for to år siden, men har ikke fået hverken politisk eller offentlig opmærksomhed. Heller ikke det nødråb, rapportens arkitekter kom med i forbindelse med den interne udgivelse, er nået ud over rampen.
Siden er nogle af de værste skader udbedret, primært dem, der gjorde det farligt for besøgende at færdes ved fortidsminderne, oplyser Slots- og Kulturstyrelsen.

”Men der har langtfra været råd til at slukke alle røde advarselslamper. Og nu forfalder selv de reparationer, som man under bedre bevillinger fik sat i værk,” siger bevaringsarkitekt Kjeld Borch Vesth, Slots- og Kulturstyrelsen.

I rapportens økonomiske overslag er udbedringen af skader anslået til omkring 225 millioner kroner.

Til sammenligning er der årligt afsat 1,4 millioner kroner på finansloven til restaurering af fortidsminder, heraf 1,3 millioner kroner til ruinerne samt driftsmidler på omkring 400.000 kroner. Og det er langtfra nok til at sikre kulturarven for kommende generationer, vurderer bevaringsarkitekten.

Der har langtfra været råd til at slukke alle røde advarselslamper. Og nu forfalder selv de reparationer, som man under bedre bevillinger fik sat i værk.

Kjeld Borch Vesth, bevaringsarkitekt ved Slots- og Kulturstyrelsen

Er det ikke kendetegnende for ruiner, at de netop ligger i ruiner?

”Det er rigtigt, at man kan få den tanke, at vi ikke behøver at gøre noget ved vores ruiner. Men de forsvinder fuldstændig, hvis vi ikke prioriterer at bevare dem. Og det må vi som samfund meget snart tage stilling til, om vi vil eller ej,” siger Kjeld Borch Vesth, som godt ved, at der næppe bevilges 200 millioner kroner til at redde alle ruiner af kirker, klostre og borge.

”Men de 91, vi har udvalgt, må betragtes som nationale klenodier og som nogle af de mest betydningsfulde fra historisk tid. Med 10 millioner kroner årligt de næste 20 år vil vi kunne stoppe det accelererende forfald og sikre monumenternes autenticitet for eftertiden. For 5 millioner kroner om året vil vi kunne stoppe det værste forfald og udskyde problemerne, men ikke løse dem,” siger Kjeld Borch Vesth, der pointerer, at den vedligeholdelse, som allerede er foretaget, er i fare for at være spildt.

”Gennem de seneste 30 år har der været en indsats, som nu er skåret ned. Og hvis vi ikke kan følge op på den, er de penge delvist spildt.”

Medlem af Folketingets Kulturudvalg Alex Ahrendtsen (DF) er bestyrtet over, at rapporten er fløjet under radaren.
På Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside kan man klikke ind på landets ruiner én for én og se, hvilken stand de er i, men samlet har arkitekternes advarsel ikke vakt opsigt.

”Det rædsomme er desværre, at der ikke er den store opmærksomhed om bevaring af fortidsminder, men jeg vil tale med mit parti og arbejde for at få afsat midler på næste års finanslov på baggrund af denne viden. Fortidsminder er en del af vores fælles hukommelse, og kulturarv er man forpligtet til at passe på. Længere er den ikke, og jeg vil kontakte ministeren og spørge, hvad hun vil gøre ved det,” siger Alex Ahrendtsen.

På Kristeligt Dagblads forespørgsel om, hvorvidt kulturministeren vil arbejde for flere bevillingerne efter nødråbet, svarer kultur- og kirkeminister Mette Bock (LA) på mail:

”Om der bør afsættes flere midler til ruinerne specifikt, vil være noget, regeringen kan tage stilling til ifbm. næste års finanslov.”
De 91 historiske ruiner, der er udvalgt blandt 250 monumenter for deres historiske betydning, besøgstal, autenticitet og potentiale som turistmål, ligger fordelt over hele landet. De besøges af flere end en million gæster årligt.

Realdania føjer betonejendom fra 60'erne til sin samling

Regeringen vil gøre det lettere at udnytte fredede ejendomme

600-årig ruin skal flyttes for at gøre plads til nybyggeri

Relaterede

Seneste nyt

Job

Se flere

Se flere

Seneste nyt fra FinansWatch

Seneste nyt fra Watch Medier