EjendomsWatch

Klumme: Nu kan du klage over de videreførte ejendomsvurderinger

Systemet med ejendomsvurderinger har været på hold siden 2011 og 2012. Vurderingerne er videreført fra disse år. Nu bliver det muligt for ejere af erhvervsejendomme at klage over de videreførte vurderinger. Advokat Bent Ramskov fra Dahl giver i denne klumme en status på, hvor langt man er med de nye ejendomsvurderinger.

Bent Ramskov | Foto: PR / Dahl Advokatpartnerskab

Med virkning for 2018 fik man implementeret det nye lovgrundlag for de fremtidige ejendomsvurderinger. Ambitionen var en hurtig ikrafttræden, men projektet er løbet ind i mange IT-udfordringer. Det har derfor været nødvendigt at tilpasse og justere regelgrundlaget gentagne gange.

Den femte store reformpakke af lovgrundlaget for de kommende ejendomsvurderinger er netop blevet vedtaget i Folketinget. Det er sjældent set, at man reformerer et nyt lovgrundlag så mange gange, uden det overhovedet har været i brug. Den seneste lovreform resulterede i 93 ændringer, hvor hovedpunkterne er:

  1. Der er indført helt nye vurderingsprincipper for grundværdierne for erhvervsejendomme
  2. Beskatningsgrundlaget for dækningsafgift er omlagt fra at udgøre en forskelsværdi til at udgøre en grundværdi
  3. Reglerne om automatisk tilbagebetaling af for meget betalt ejendomsskat m.v. er ændret. Dette kommer kun til at gælde for beboelsesejendomme, sommerhuse og ejerlejligheder. Erhvervsejendomme er dermed udeholdt
  4. Som kompensation for afskaffelsen af den automatiske tilbagebetalingsordning for erhvervsejendomme, åbnes der nu for, at ejere af erhvervsejendomme kan påklage de videreførte vurderinger, når de får besked om muligheden

Særligt for ejere af erhvervsejendomme

Ejere af erhvervsejendomme vil kunne få ejendomsskat tilbagebetalt, hvis beregningsgrundlaget herfor har været for højt. Er der tale om blandede ejendomme, altså ejendomme, der anvendes til både erhverv og privat, kan det ikke udelukkes, at man også kan få ejendomsværdiskat retur. Er der tale om dækningsafgiftspligtige ejendomme, kan man få for meget betalt dækningsafgift retur.

Da ejergruppen af erhvervsejendomme ikke længere er omfattet af den automatiske tilbagebetalingsordning, er disse henvist til at påklage de videreførte vurderinger for at få for meget betalt ejendomsskat, ejendomsværdiskat eller dækningsafgift retur. Det er nu muligt med den seneste lovændring.

Rent praktisk vil skatteforvaltningen løbende og givetvis over de kommende år give nuværende og tidligere ejendomsejere besked om, at der er mulighed for at påklage videreførte vurderinger siden 2012. Klagen skal iværksættes senest 90 dage efter, at skatteforvaltningen afsender og daterer skrivelsen om at åbne op for klagemulighederne.

De nuværende ejendomsejere har skatteforvaltningen styr på. Der kan imidlertid også være tale om tidligere ejendomsejere, der f.eks. har ejet en ejendom fra 2011 og frem, men ikke længere er ejer. Det er ikke sikkert, at man har ”styr på” alle disse. Men det ændrer imidlertid ikke ved, at disse tidligere boligejere også fremover får muligheden for at klage over en videreført vurdering for deres respektive ejertid.

Skal man klage?

Der udsendes ikke en afgørelse om ejendomsvurderingen for de enkelte år. Der bliver derimod udsendt en generel orientering om disse historiske vurderinger. Klagemetoden er derfor anderledes i forhold til, hvordan man ellers klager over forvaltningsafgørelser. Hvorvidt man skal klage, skal derfor vurderes konkret og ud fra en økonomisk vurdering af, om ”det kan betale sig”. I den konkrete vurdering skal bl.a. indgå en vurdering af, om man kan løfte bevisbyrden for, at den videreførte vurdering er forkert.

Kerneområderne for argumenter er utvivlsomt situationer, hvor man har erhvervet den pågældende ejendom, f.eks. i perioden fra 2012-2021 til en pris, der er væsentligt under den seneste ejendomsvurdering. En sådan uafhængig handel på helt andre konditioner end de videreførte vurderingers niveau er et rigtigt godt argument for at påklage de videreførte vurderinger.

Herudover kan man forestille sig et utal af muligheder for at påklage de videreførte vurderinger. Der kan være fejl i det retlige eller faktiske grundlag, som vurderingsmyndighederne har om den pågældende ejendom – fejl, der medfører, at de videreførte vurderinger er lavet på urigtigt grundlag og/eller medfører et åbenbart urimeligt resultat.

Ventetiden har nu næsten varet i 9 år. Langt om længe kan man gøre noget ved de vurderinger, der er videreført over en lang årrække. Det er min klare anbefaling, at man som boligejer udnytter denne mulighed nu og får gjort op med et forældet og fortidigt system.

Mere fra EjendomsWatch

Trangen til frihed har fulgt Bjarne Jensen gennem 45 år i branchen

SVÆRVÆGTERNE: Han er grundlægger af en af landets største erhvervsmæglere og har 45 år i branchen, men der stod aldrig mægler på karrierelisten. I ny serie med nogle af branchens tunge profiler fortæller han om en dramatisk afsked med Home-kæden, konkurrencen og et ØK på skrump, der åbnede muligheder.

Ugens bedste historier på EjendomsWatch

Uro om Koncenton-projekt, Gefion og Castellum i trecifrede millionfrasalg og nyt om ejendomshandler Peter Norvig var blandt ugens historier på EjendomsWatch. Home-mægler ser igen mod erhverv, Cobe vinder i Jernbanebyen og serien Sværvægterne blev skudt i gang, mens bl.a. Core Bolig, Nordicals og ISS stillede op til interview.

Læs også

Seneste nyt

Se flere jobs

Seneste nyt fra FinansWatch

Seneste nyt fra Watch Medier