EjendomsWatch

Regeringen vil sætte gang i anlægsinvesteringer for at skabe job

Der skal gang i dansk økonomi som lider på grund af coronakrisen, og derfor skal der bygges i kommunerne. Samtidig fremrykkes betalinger og særskatten på erhvervsejendomme, dækningsafgfiten, kan sløjfes. (Opdateret)

Foto: Liselotte Sabroe / Ritzau Scanpix

Regeringen har indgået en aftale med KL og Danske Regioner om, at investeringer fremrykkes i år for at give økonomien et ekstra rygstød. Regeringen vil i 2020 sætte kommuner og regioner fri af anlægsloftet. Det siger finansminister Nicolai Wammen (S) på et pressemøde i Finansministeriet.

"Selvom store dele af Danmark er lukket ned, er det vigtigt, at Danmark ikke går i stå. Det er der stor opbakning til i Folketinget," siger Nicolai Wammen.

Kommuner, staten og regionerne vil samtidig fremrykke betaling til private leverandører som en del af aftalen.

KL vil fremrykke betalinger for fem milliarder kroner. Regionerne vil fremrykke betalinger for 1,5 milliarder kroner.

"På den måde håber vi at kunne skabe ro for de virksomheder, som leverer ydelser til det offentlige," siger Wammen.

I en pressemeddelelse trækker Finansministeriet hovedpunkterne i aftalen op således:

Anlægsloftet ophæves for kommuner og regioner i 2020

"Beskæftigelsen kan understøttes her og nu ved at fremrykke investeringsprojekter til gennemførelse i 2020, som skulle være udført i kommuner og regioner de kommende år.

Regeringen vil derfor ekstraordinært i 2020 sætte kommunerne og regionerne fri af det aftalte anlægsloft mellem regeringen, KL og Danske Regioner. Det betyder, at kommunerne og regionerne får fri mulighed for at fremrykke investeringer, som kan igangsættes hurtigt og som udgangspunkt afsluttes i 2020.

For kommunerne: KL vurderer, at der kan fremrykkes investeringer for op til 2,5 mia. kr. Investeringerne kan medvirke til bl.a. energirenoveringer af den kommunale bygningsmasse og andre tiltag, som kan reducere det kommunale energiforbrug.

For regionerne: Regionerne er i en særlig situation, hvor fokus er på at håndtere den sundhedsmæssige indsats mod covid-19, og hvor investeringer derfor kan blive udskudt for at understøtte sikker og stabil drift af sygehusene. Selvom regionerne kan være nødsaget til at udskyde projekter, vil regionerne i stedet søge at fremrykke andre investeringsprojekter, der ikke påvirker hospitalsdriften, og som alligevel skulle være udført i de kommende år. "

Offentligt indkøb skal understøtte virksomhederne

"Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om tiltag der bl.a. skal medvirke til at afhjælpe likviditetsproblemer hos leverandører til det offentlige bl.a. med henblik på at understøtte dansk økonomi og opretholde forsyningssikkerheden," hedder det videre i meddelelsen, der i den sammenhæng fremhæver følgende:

Fremrykning af betalinger

"Kommuner og regioner fremrykker betalinger i forhold til de normale betalingsfrister. Regeringen og KL er enige om, at kommunerne fremrykker betalinger for et beløb på op mod 5 mia. kr. En række kommuner er allerede gået i gang. Danske Regioner har igangsat en fremrykning af betalinger for op mod 1½ mia. kr.

Forudbetaling og fleksibilitet

Derudover er regeringen, KL og Danske Regioner enige om at give mulighed for, at der til og med 31. oktober 2020 kan dispenseres fra en række bevillingsregler, der har betydning for indkøb i det offentlige.

Det bliver muligt at foretage forudbetaling for leverancer, som sker frem til 1. juli 2020, og som har en værdi på højst 1 mio. kr.

Det bliver muligt at undlade af gøre misligholdelsesbeføjelser (fx krav om beta-ling af bod for forsinkelse), gældende over for leverandører, hvis misligholdelsen kan henføres til COVID-19.

"Regeringen fremsætter i dag lovforslag, som vil skabe de fornødne retlige rammer for, at kommuner og regioner kan forudbetale og undlade at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende på samme måde som i staten," skriver ministeriet.

Udskydelse af betaling af dækningsafgift

Regeringen og KL er enige om, at kommunerne har mulighed for at udsætte virksomheders betaling af 2. rate dækningsafgift i 2020 til 2021. Kommunernes forudsatte indtægter for 2. rate af dækningsafgift udgør 1,1 mia. kr.

"Regeringen opfordrer kommunerne til at anvende muligheden for at udsætte betalingen for at medvirke til at afhjælpe likviditetsproblemer hos private virksomheder," skriver ministeriet.

(Artikel er kl. 15.40 opdateret og omskrevet med yderligere oplysninger, ny rubrik.)

Bygherrer: Mere kommunalt byggeri bør ledsages af enklere udbudsregler

Relaterede

Seneste nyt

Job

Se flere

Se flere

Seneste nyt fra FinansWatch

Seneste nyt fra Watch Medier