Ejendomsselskab ser yderligere vækst forude i "solidt lejemarked"

Overskuddet i ejendomsselskabet Fast Ejendom voksede fra 2021 til 2022, viser seneste regnskab. Selskabet forventer ny vækst i år.
Foto: Peter Hove Olesen
Foto: Peter Hove Olesen
Af Marketwire

Fast Ejendom så sidste år lejeindtægterne stige og dermed endte overskuddet også over niveauet fra 2021, mens værdireguleringerne af koncernens ejendomme blev rekordhøjt.

Udviklingen ses samtidig fortsætte ind i 2023, da der spås et øget driftsoverskud. Det fremgår tirsdag af årsregnskabet for 2022.

”Det har været et tilfredsstillende år for Fast Ejendom Danmark A/S. På trods af den geopolitiske uro med blandt andet stigende inflation og renter, som har påvirket den mere transaktionsdrevne del af ejendomsmarkedet, har vi i et solidt lejemarked fortsat vores momentum fra 2021 i vores udlejningsbestræbelser.”

De samlede lejeindtægter steg i 2022, når der korrigeres for frasalg af ejendomme, fra 73,2 til 77,0 mio. kr., mens omkostningerne faldt fra 29,0 til 26,7 mio. kr.

På den baggrund endte driften i ejendommene med et overskud på 50,3 mio. kr. mod 48,5 mio. kr. i 2021, og resultatet af den primære drift før værdireguleringer blev på 37,1 mio. kr. mod 36,6 mio. kr. og sammenlignet med en prognose om et plus på 34 mio. kr.

Årets værdireguleringer blev rekordstore på 121,3 mio. kr. mod 83,2 mio. kr. i 2021. Efter finansielle omkostninger og skat landede årets resultat i 113,5 mio. kr. mod 77,0 mio. kr. året før.

Fast Ejendom, der så sin udlejningsgrad øget fra 80,1 til 85,3 pct., venter i 2023 et resultat af primær drift før værdireguleringer på 48 mio. mod et resultat på samme post i 2022 på 37,1 mio. kr.

”Stigningen på godt 11 mio. kr. kan i al væsentlighed henføres til en positiv udvikling i udlejningsgraden og regulering af lejeindtægterne med udviklingen i nettoprisindekset.”

Desuden regner koncernen med en pengestrøm fra driftsaktiviteten på 18 mio. kr. mod 19 mio. kr. sidste år.

”Det øgede resultat af primær drift før værdireguleringer mere end modsvares af øgede finansielle omkostninger som følge af stigende renter generelt, men også renteomkostninger relateret til den igangværende ombygning til boliger på Baltorpvej i Ballerup,” skriver Fast Ejendom.

Fast Ejendoms regnskab for årsregnskabet 2022:

Mio. kr.
FY 2022
FY 2021
Lejeindtægter
77,0
77,5
Ejendommenes drift
50,3
48,5
Driftsresultat før værdireguleringer
37,1
36,6
Periodens resultat
113,5
77,0

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vær på forkant med udviklingen. Få den nyeste viden fra branchen med vores nyhedsbrev.

!
Nyhedsbrevsvilkår

Forsiden lige nu

Læs også