EjendomsWatch

Copenhagen Capital venter resultatfremgang i år

Ejendomsselskabet har købt en ejendom for 47 mio. kr. og er dermed halvvejs mod målet om en balance på 1 mia. kr. Direktør uddyber over for EjendomsWatch, hvilke ejendomme man er på udkig efter. (Opdateret)

Foto: PR

(Artikel opdateret 27. marts med uddybende kommentarer.)

Ejendomsselskabet Copenhagen Capital med hovedkontor i Hellerup erklærer tilfredshed med præstationerne i 2018, som bød på en stigning i resultatet før kurs og værdireguleringer til 6,2 mio. kr. fra 1 mio. kr. året før.

Endvidere voksede nettoresultatet i 2018 til 37,5 mio. kr. fra 34,5 mio. kr. i 2017.

På forhånd havde selskabet udmeldt forventninger om et højere nettoresultat end året før, mens forventningerne til resultatet før værdireguleringer af ejendomme og gæld samt skat var på mellem 6,5 og 8,0 mio. kr.

Dermed er forventningerne "i det væsentligste nået", noterer selskabet.

"Vi er tilfredse med resultatet for 2018. Jeg er særligt tilfreds med de opnåede driftsmæssige forbedringer og den medførte værdiforøgelse af porteføljen, hvilket kan henføres til et godt håndværk af ejendomsteamet i Copenhagen Capital," udtaler adm. direktør Lars Falster i regnskabet.

Copenhagen Capital har i løbet af regnskabsperioden overtaget tre ejendomme, hvoraf én ejendom blev solgt igen efter et kortvarigt ejerskab med en fortjeneste på 6,5 mio. kr. efter skat.

Der er efter regnskabsperiodens udløb endvidere erhvervet en kontorejendom på Frederiksberg til en værdiansættelse på 47 mio. kr., hvorved balancen er øget til 500 mio. kr.

På vej mod milliarden

Selskabet vedtog forretningsplanen Vision2020 i 2018 med et nyt balancemål på kr. 1000 mio. kr. ultimo 2020.

"Selskabet forhandler løbende om nye ejendomskøb, der kan påvirke det fremtidige resultat. Derudover sker der en videreudvikling af de øvrige forretningsområder, omfattende udlejning af møblerede lejligheder i "Copenhagen Suites" og administration af fremmede ejendomme i "Copenhagen Property Management"," skriver selskabet.

I 2019 venter selskabet at kunne skabe et resultat på mellem 9 mio. og 12 mio. kr. før værdiregulering af selskabets ejendomme, regulering af gæld til markedskurs og skat.

Over for EjendomsWatch afviser Lars Falster at stille op til interview, men han har indvilget i at svare på spørgsmål skriftigt om strategien til at nå balancemålet på 1 mia. kr.?

Hvilke typer af ejendomme vil I fokusere på?

"Copenhagen Capital investerer principielt i alle typer udlejningsejendomme. Det afgørende er, at vi med vores kompetencer på sigt kan løfte ejendommens værdi, ligesom at genudlejningsrisikoen skal vurderes som værende lav. Fokus vil derfor være primært på bolig, blandet ejendomme og kontor med gode beliggenheder – stationsnært eller tæt på bykernen."

Hvor ser I geografisk hen – er det kun København, som jeres navn indikerer?

"Copenhagen Capital investerer kun i ejendomme i Storkøbenhavn, hvor vores markedskendskab er størst. Ved identificering af potentielle ejendomme lægger vi særligt vægt på det lokale områdes udviklingsmuligheder, infrastruktur, kommunal- og lokalplaner, ligesom naboejendomme kan have betydning."

Adspurgt om resultatforventningerne for 2019 om et overskud på 9-12 mio. kr. er Lars Falster umiddelbart ret selvsikker:

"Vurderes som værende realistisk, idet forudsætningerne bygger på en fortsættelse af den eksisterende aktivitet i koncernen. Købet af kontorejendommen beliggende Finsensvej 78 (etage 3 og 4), 2000 Frederiksberg pr. 1. marts 2019 underbygger resultatforventningen for 2019. Yderligere køb og salg af ejendomme i løbet af året kan påvirke det fremtidige resultat. Derudover forventer vi, at de komplementære forretningsområder – udlejning af møblerede lejeligheder og ejendomsadministration – fortsætter den positive udvikling."

Copenhagen Capital køber ejendom på Frederiksberg

Copenhagen Capital vil fordoble ejendomsformuen med ny direktør

Tomme lejemål får Copenhagen Capital til at sænke resultatprognosen

Mere fra EjendomsWatch

Briefing uge 48: Olsson sejrer 1-0 på udebane over skeptisk vagthund

Trods advarsler fra bl.a. Finanstilsynet er det lykkedes AP Pension at indkassere en gevinst på sit samarbejde om finansiering med ejendomsudvikler Jens Schaumann. Med risikosky banker, der har tilsynets ånde i nakken, er det ikke underligt, at ejendomsdirektøren i AP Pension, Peter Olsson, har mod på mere af det samme.

Familiekontor køber over 10.000 kvm boligejendomme i København

Bilimportør-familie er i gang med at opbygge en ejendomsportefølje, fortæller adm. direktør, der netop har overtaget otte boligejendomme i København. "Hvis vi bliver introduceret for interessante ejendomme, så vil vi se på det. Også på den korte bane," siger han til EjendomsWatch.

Læs også

Seneste nyt

Se flere jobs

Seneste nyt fra FinansWatch

Seneste nyt fra Watch Medier