EjendomsWatch

Realdania uddeler halv milliard mere end ventet

Den filantropiske investor, der trak stikket på det danske ejendomsmarked i 2017, glæder sig over et godt 2017 trods tilbagegang i overskuddet på 250 mio. kr. Spritten i Aalborg er blandt projekterne, som har fået ekstra penge.

Adm. direktør i Realdania, Jesper Nygård. Foto: PR

2017 var endnu et godt år på de finansielle markeder. Den positive udvikling afspejler sig i foreningen Realdanias afkast.

Trods fremgang i den globale økonomi landede årets overskud på 741 mio. kr. efter skat mod 992 mio. kr. i 2016.

Tilbagegangen påvirker dog ikke investeringsafkastet, som lander på 2,2 mia. kr., svarende til 10,3 pct.

Det betyder, at foreningen i løbet af året har været i stand til at uddele knap én mia. kr. til forskellige filantropiske initiativer, skriver Realdania om 2017-regnskabet, som blev offentliggjort mandag.

"Ved regnskabsaflæggelsen for 2016 blev der udtrykt forventning om et mindre overskud i 2017 efter skat og uddelinger baseret på estimater for gennemsnitsafkastet for året. Merindtjeningen skyldes et bedre investeringsafkast end forventet ved regnskabsaflæggelsen sidste år, hvilket har givet mulighed for at øge uddelingerne til 985 mio. kr. i året, hvor forventningerne var et uddelingsniveau i størrelsesordenen 500-600 mio. kr.," lyder forklaringen på, at man har kunnet øge uddelingerne trods resultattilbagegangen.

De filantropiske bevillinger i året udgjorde 1 mia. kr., hvoraf de udgiftsførte uddelinger udgjorde 985 mio. kr. I 2016 udgjorde bevillingerne 858 mio. kr., mens de udgiftsførte uddelinger lød på 806 mio. kr.

Ledelsen skriver videre, at investeringsafkastet på 10,3 pct. betragtes som tilfredsstillende.

"Afkastet blev især positivt påvirket af kursstigninger på de globale aktiemarkeder og Realdanias strategiske afdækning af valutakursrisiko," lyder det herom.

Den filantropiske projektportefølje udgjorde 23,7 mia. kr. ultimo 2017, mens antallet af igangværende projekter udgjorde 623 ved udgangen af året mod 603 året før. I 2017 er der afsluttet i alt 176 projekter, oplyser selskabet.

"Vi har også i 2017 sammen med andre parter igangsat en række spændende og vigtige projekter inden for det byggede miljø, og vi har lige nu 623 igangværende projekter. Vi er glade for, at det er lykkedes os at få et fint afkast af vores investeringer og et tilfredsstillende årsresultat. Samtidig har vi i løbet af 2017 haft en strategiudviklingsproces vedrørende vores filantropiske strategi, og bestyrelsen har vedtaget en ny strategi for de kommende fire år," udtaler Jesper Nygård, der er adm. direktør i Realdania, i en pressemeddelelse.

Ny filantropistrategi

Realdanias nuværende filantropistrategi løb fra 2013-2017 og blev i 2016 evalueret. Der er i løbet af 2017 gennemført en strategiudviklingsproces, og bestyrelsen har i slutningen af 2017 vedtaget Filantropistrategi 2018-2021, som man er begyndt at implementere fra januar 2018, oplyser foreningen.

Af beløbsmæssigt væsentlige uddelinger nævner Realdania merbevilling til Art Center MonAAA på Spritten i Aalborg i Jylland samt Hovedbyerne på forkant, som er et forskningsprojekt, hvor Realdania sammen med kommuner i yderområderne undersøger, hvordan der kan skabes nyt liv i hovedbyernes bymidte gennem strategisk planlægning, nye tværgående samarbejder og udvikling af stedbundne potentialer.

Tilbage i begyndelsen af 2017 begyndte Realdania at sadle om på strategisiden. I et interview med EjendomsWatch fortalte Jesper Nygård, adm. direktør i Realdania, at man med salget af aktierne i Carlsberg Byen til PFA, Pensam og Topdanmark for fremtiden ville koncentrere sig om investeringer af filantropisk karakter i Danmark, mens de kommercielle ejendomsinvesteringer kommer til at foregå i udlandet gennem fonde.

EJW Spritten Aalborg.jpg
Arkitekttegning af byggeprojektet Spritten i Aalborg i Jylland. Foto: Foto: Cloud City

Realdania trækker stikket til det danske ejendomsmarked

Arkitektforeningen henter ny direktør fra Realdania

Realdania går efter at fordoble sine alternative investeringer

Relaterede

Seneste nyt

Job

Se flere

Se flere

Seneste nyt fra FinansWatch

Seneste nyt fra Watch Medier