EjendomsWatch

Klumme: Når en ny lokalplan kommer på tværs åbner der sig nye muligheder

Hvad sker der, når en ny lokalplan indskrænker de eksisterende anvendelsesmuligheder for en ejendom? En treårsfrist kan vise sig vigtig at holde sig for øje.

Jens Hjortskov, advokat og partner i Bech-Bruun. | Foto: PR

Kommunerne kan inden for rammerne af kommuneplanen til enhver tid beslutte at ændre i en eksisterende lokalplan ved at vedtage en ny lokalplan.

Du kan derfor som ejer af fast ejendom komme ud for, at din kommune træffer beslutning om at vedtage en ny lokalplan med en ændret anvendelsesbestemmelse i forhold til den tidligere gældende lokalplan.

Et område, som i henhold til en eksisterende lokalplan er udlagt til f.eks. detailhandel, kan herved risikere at blive omfattet af en ny lokalplan, der ikke tillader, at ejendomme i området anvendes til butiksformål.  

Ligeledes kan en ny lokalplan betyde, at et område, hvor der i henhold til en eksisterende lokalplan må etableres detailhandel svarende til f.eks. 3000 kvm, ifølge den nye lokalplan kun må etableres f.eks. 1500 kvm detailhandel.

Retsstillingen ved ændret anvendelse

Når en kommune træffer beslutning om ændret anvendelse i en ny lokalplan, kan det få betydning for værdien af din ejendom. Dette er dog ikke ensbetydende med, at der i et sådant tilfælde er tale om et ekspropriativt indgreb, der udløser erstatning.

En ændring af anvendelsen i en lokalplan er som udgangspunkt en erstatningsfri regulering af ejendomsrettens grænser uanset, at ændringen udgør en rådighedsbegrænsning på din ejendom.

En eksisterende lovlig anvendelse af din ejendom kan dog fortsætte, selvom anvendelsen er i strid med den nye lokalplan. Det er således kun fremtidige dispositioner over din ejendom, som skal respektere den nye lokalplan. 

Tidligere lovlig anvendelse af ejendom

Der er dog en undtagelse til udgangspunktet, hvorefter kun fremtidige dispositioner over din ejendom skal respektere en ny lokalplan. 

Det følger af planloven, at en hidtidig ret til at udnytte en ejendom på en måde, som er i strid med en lokalplan, først bortfalder, når retten ikke har været udnyttet i tre på hinanden følgende år. Dette indebærer, at du som ejer af fast ejendom har mulighed for at ændre anvendelsen af din ejendom til en anvendelse, som ikke er tilladt i henhold til en gældende eller ny lokalplan hvis,

  1. ejendommen inden for de seneste tre år har været anvendt til dette formål og,
  2. formålet på daværende tidspunkt udgjorde en lovlig eksisterende anvendelse af ejendommen.    

Hvis den gældende lokalplan for din ejendom alene tillader, at din ejendom anvendes til f.eks. detailhandel, men din ejendom inden for de seneste tre år lovligt har været anvendt til f.eks. liberalt erhverv, kan du uanset at lokalplanen ikke tillader det, gå tilbage til denne tidligere anvendelse for din ejendom. Retten til at ændre anvendelsen af din ejendom tilbage til liberalt erhverv, fortabes først, når din ejendom i tre på hinanden følgende år ikke har været anvendt til liberalt erhverv.  

Det skal overvejes

Forinden en ny lokalplan kan vedtages af kommunen, skal et forslag til den nye lokalplan sendes til høring blandt de berørte borgere.

Modtager du et forslag til en ny lokalplan, som ændrer i eller indskrænker anvendelsesmulighederne for din ejendom, og har du inden for de seneste tre år lovligt anvendt ejendommen til et formål, som ikke er tilladt i henhold til den nye lokalplan, anbefaler jeg, at du overvejer, hvorvidt det vil være fordelagtigt at ændre anvendelsen af din ejendom tilbage til denne tidligere lovlige anvendelse af ejendommen. På den måde undgår du, at denne tidligere anvendelsesmulighed for din ejendom bortfalder.

Mere fra EjendomsWatch

Læs også

Seneste nyt

Se flere jobs

Seneste nyt fra FinansWatch

Seneste nyt fra Watch Medier