Aftale baner vej for 12.000 nye boliger til flygtninge

Som led i trepartsaftalen mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter, får kommunerne bedre muligheder for at finde boliger til flygtninge.
Flygninge i midlertidige telte på Asylcenter Næstved. | Foto: Per Rasmussen/Polfoto
Flygninge i midlertidige telte på Asylcenter Næstved. | Foto: Per Rasmussen/Polfoto

Landets kommuner får nu en hjælpende hånd i deres betydelige udfordringer med at finde egnede boliger til de tusindvis af flygtninge, der er kommet til Danmark, meddeler Finansministeriet.

Som et led i den trepartsaftale, som er faldet på plads mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter, forbedes mulighederne for at boligplacere flygtninge.

Initiativet skal gøre det muligt at etablere samlet set 12.000 nye boliger.

"Jeg er derfor glad for, at vi har kunnet imødekomme KL’s ønske om en lang række regelforenklinger. Samtidig giver vi kommunerne en økonomisk håndsrækning til at løse den store opgave med boligplacering, og vi sætter et klart fokus på at få flygtninge ud på arbejdsmarkedet så hurtigt som muligt – til gavn for integrationen og til gavn for økonomien," siger finansminister Claus Hjort Frederiksen (V) i meddelelsen.

Små boliger målrettes flygtninge

De væsentligste initiativer er ifølge ministeret følgende:

• Små almene boliger målrettet flygtninge: Der afsættes 640 mio. kr. i 2016 til et fast tilskud svarende til 75 pct. af det kommunale grundkapitalindskud til nye almene boliger, der har en begrænset størrelse på 40 kvm og en billig husleje.

Hvis det lokalt vurderes hensigtsmæssigt, kan kommunerne opføre boligerne større. I så fald skal mindst halvdelen af boligerne være mindre end 55 kvm, og den enkelte kommune vil selv skulle finansiere de eventuelle merudgifter.

Puljen fordeles med udgangspunkt i fordelingen af flygtninge mellem kommuner og med afsæt i den enkelte kommunes boligbehov. Kommunerne har fuld anvisningsret til boligerne, så de kan målrettes flygtninge.

Samlet pulje på 8,5 mia. kr.

Med puljen forventes der at kunne etableres i omegnen af 10.000 små boliger. Det vil dermed indebære en betydelig aflastning af kommunernes boligudfordring. En fuld anvendelse af puljen vil betyde en samlet skønnet investering på i størrelsesordenen 8,5 mia. kr.

• Investeringspulje til midlertidig indkvartering: Der afsættes en pulje på 150 mio. kr. til statslig medfinansiering af etablering af midlertidige boliger og ombygning af egnede tomme bygninger til flygtninge.

Halvdelen af puljen forventes brugt i 2016. Formålet med puljen er at løse akut opståede behov for midlertidige boliger i kommuner, hvor flygtningestrømmen udgør et ekstraordinært pres i forhold til den eksisterende boligsituation.

Med puljen forventes der at kunne etableres ca. 2.000 boliger og midlertidige opholdssteder.

Refusion af midlertidig indkvartering

• Refusion af udgifter til midlertidig indkvartering: Der ydes i 2016 og 2017 refusion på 50 pct. af kommunernes serviceudgifter til midlertidig indkvartering. Refusionen ydes inden for et loft på 2000 kr. pr. måned pr. borger i midlertidig indkvartering, og hvor kommunen har udgifter til midlertidig indkvartering.

Med ordningen bliver kommunernes økonomi aflastet i forhold til udgifter til midlertidig indkvartering, samtidig med at der fastholdes en tilskyndelse til et fokus på langsigtede boligplaceringsløsninger.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vær på forkant med udviklingen. Få den nyeste viden fra branchen med vores nyhedsbrev.

!
Nyhedsbrevsvilkår

Forsiden lige nu

Læs også