EjendomsWatch

Klumme: Planloven sætter retningen for bygge- og ejendomsbranchen

Byggesocietetet roser planlovens øgede frihedsgrader til at kunne bygge, men opfordrer også til ikke at glemme Danmark uden for storbyerne, når det gælder investeringer, lyder det i denne klumme.

Foto: PR

Den kommende planlov har netop været sendt i høring – og der er positive takter at spore. Aftalen giver bl.a. større frihed og ansvar til kommunerne samt nye udviklingsmuligheder i kystnærhedszonen, i landdistrikterne og for detailhandlen.

Nu hvor reglerne er lagt frem, er det muligt for branchen at planlægge på længere sigt.

Moderniseringen af planloven har været ventet længe, og det bliver godt for bygge- og ejendomsbranchen, at der nu kommer en aftale på plads. I Byggesocietetet har vi længe ønsket at få klarhed på området, og nu hvor reglerne er lagt frem, er det muligt for branchen at planlægge på længere sigt.

Temaet for den nye planlov slås fast i aftalens titel ’Et Danmark i bedre balance – Bedre rammer for kommuner, borgere og virksomheder i hele landet’ og skal ses i lyset af regeringens målsætning om at skabe vækst og udvikling i hele landet.

Det kommer særligt den danske turisme til gode, da der i aftalen lægges op til, at der kan udstykkes nye sommerhusgrunde, hvis andre nedlægges – og samtidig gives der mulighed for at anlægge nye kystnære projekter. Det er vigtigt at huske, at det i dag er vanskeligt at trække investeringer til yderområderne.

Husk investeringer uden for hovedstaden

I bygge- og ejendomsbranchen ser vi en tydelig ubalance, hvor investeringer i dag primært tilfalder hovedstadsområdet og de større byer. Der skal derfor lyde en opfordring til at fortsætte arbejdet med en offensiv regional- og landdistriktspolitik.

Regeringen og forligspartierne skal ligeledes roses for at indføre kortere høringsfrister og større fleksibilitet i planprocessen, ligesom vi ser frem til at følge udviklingen omkring midlertidig anvendelse af ubenyttede arealer til f.eks. studieboliger.

Derudover ser vi positivt på, at der bliver åbnet op for at fremme et varieret butiksudbud med mulighed for bl.a. at etablere større butikker i bymidten. Igen er det godt, at det er kommunerne, der får mulighed for at komme med de gode lokale løsninger. Men får kommunerne mulighed for at planlægge uden størrelsesbegrænsning og samtidig udlægge nye aflastningsområder uden for bymidten, skal vi have for øje, at det potentielt kan komme til at betyde, at vi må nytænke måden hvormed vi tænker byudvikling i bymidten. 

Brug for fleksibel 25 pct.-regel

Der er dog stadig en række restriktioner, som fortsat vil komme til at lave benspænd for gode udviklingsprojekter. En af restriktionerne er 25-procentsreglen for almennyttige boliger. Den burde egentlig kaldes Københavner-reglen, for det er næsten udelukkende her, at reglen tages i brug.

Vi må nytænke måden hvormed vi tænker byudvikling i bymidten. 

Målet med reglen er at skabe en mere blandet by i en kommune, hvor der er stigende behov for flere og billigere boliger. Reglen er ikke et krav, og opfordringen herfra til Københavns Kommune er, at den ikke bruges overilet – men hvor det er fornuftigt. Vi har gennem hele forløbet været fortaler for en blandet by med plads til mangfoldighed og diversitet, men vi havde ønsket en større fleksibilitet i de 25 procent.

Der er stadig stort potentiale for at bygge nye ejer- og lejeboliger i København, men som sagt er der også mange restriktioner. De problemstillinger er vi nødt til at få løst, hvis vi for alvor skal løse udfordringerne med den stigende mangel på boliger. Men nu er reglerne klare, så lad os komme i arbejdstøjet og i fællesskab sikre fortsat investering i vækst og udvikling til gavn for et Danmark i balance.

Mere fra EjendomsWatch

Klumme: Andelsboliger som vi kender dem ér fremtiden

Andelsboliger er hverken ejerboliger eller noget der minder om almene boliger, og det skal de heller ikke være i fremtiden, lyder det fra danske andelsboligforeningers talerør i denne klumme, der lægger afstand til påstande om at være spekulanter.

Læs også

Seneste nyt

EjendomsWatch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Watch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Seneste nyt fra FinansWatch

Seneste nyt fra Watch Medier