Klumme: Lær af storbranden i Vanløse og forebyg – nu

En brand, der i disse dage sidste år gjorde 130 familier hjemløse, kunne være undgået, påpeger to repræsentanter fra forsikringsbranchen. De har ni konkrete forslag til hvordan.
Foto: PR
Foto: PR
Af Pia Holm Steffensen, underdirektør, F&P og Morten Fruergaard, direktør (COO), Købstædernes Forsikring

Den 25. marts er det præcis ét år siden, Vanløse tæt ved København var arnested for den største brand i nyere tid. 130 familiers hjem forsvandt i flammerne i løbet af få timer, og brandfolkene på stedet stod chanceløse overfor ilden, der spredte sig meget hurtigt. Kun ved et lykketræf kom ingen til skade. For branden opstod om eftermiddagen – var den opstået 12 timer senere, hvor de fleste ville ligge i deres senge, kunne ulykken have udviklet sig til en tragedie.

Så galt gik det ikke. Heldigvis. Men 130 familier står lige nu uden eget hjem og med ejendele, der for evigt er tabt. Det må ikke ske igen. 

En storbrand som den i Vanløse kan undgås, hvis vi lærer af branden og sørger for at forebygge. Med ansvaret for bygningsforsikringen i ejendommen, har vi i Købstædernes Forsikring siden opfordret både beboere i etageejendomme såvel som husejere til at sætte øget opmærksomhed og struktur på sikkerheden derhjemme, men private kan ikke løse udfordringen alene. F&P opfordrer derfor politikere og myndigheder til at komme ind i kampen, og vi har i udspillet ”Forebyggelse af Brand” fra sidste år listet en række forslag, der vil kunne højne brandsikkerheden i beboelsesejendomme. 

Storbrand kunne undgås

Storbranden i de 15 opgange i Vanløse-ejendommen kunne være undgået, hvis brandvægge, lejlighedsskel, tagdækning og byggematerialer havde været brandsikre som forventet. Derfor foreslår vi i F&P, at der udvikles et brandeftersyn i og at der arbejdes for et lovkrav om, at der skal gennemføres et brandeftersyn af større beboelsesejendomme fra før 2004 samt efter en større ombygning af tagkonstruktion. Hvis der er solceller på taget eller ventilationsanlæg på taget eller tagetagen, skal brandsikringen også gennemgås og registreres. 

De fleste bestyrelser i de store beboelsesejendomme består af frivillige beboere – og de har ingen chance for at gennemskue brandsikkerheden i en gammel ejendom, hvor hver lejlighed gennem årene har udført individuelle renoveringer. For bestyrelserne ville et obligatorisk eftersyn være en stor hjælp – og tryghedsskabende for alle ejendommens beboere. 

Fra F&P’s side er vi i dialog med flere aktører om at udvikle et målrettet brandeftersyn, der også ligger indenfor en økonomisk ramme, som alle bolig- eller ejerforeningen bør kunne håndtere. Indtil et sådant brandeftersyn bliver en realitet opfordrer vi i Købstædernes Forsikring alle boligejere til at være ekstra opmærksomme på sikkerheden derhjemme gennem hyppige sikkerhedstjek af boligen samt skadesforebyggelse. 

Skadesforebyggelse er mere sikkert og kan hjælpe os til at sove trygt om natten – f.eks. med korrekt installerede gas- eller røgalarmer i alle rum, eller man kan overveje at udskifte pillefyr eller brændeovn til en mere brandsikker (og miljøvenlig) energikilde. Uden professionel hjælp er det svært at favne alle usikkerheder. 

Brandkommission samler viden

F&P foreslår også en systematisk indsamling af data og viden om store skader som branden i Vanløse. Det lyder simpelt – men data er i dag ikke samlet ét sted, og viden bliver derfor ikke delt optimalt eller hurtigt. Det er en lavthængende frugt, vi skal plukke. 

Vi mener, at al viden og data skal opsamles i en brandkommission, bestående af en række af de aktører, som har indsigt og viden og er i stand til at handle på dette. Kommissionen skal forankres i Social- og Boligstyrelsen. 

Viden og data skal samles på tværs af myndigheder, private aktører og beredskaber og på den måde hurtigere slå igennem som målrettet forebyggelse ude hos boligejere, lejere og virksomhedsejere.

Forslag til fri afbenyttelse

Forebyggelse kræver naturligvis også en indsats fra borgerne, for man skal bruge sin sunde fornuft, når man f.eks. bruger en ukrudtsbrænder, smider cigaretskod, placerer papiraffaldscontaineren et godt stykke fra bygningen, installerer røg- og kuliltealarmer. Den gode brandadfærd, der forebygger og begrænser brand. 

Men fra politisk hold og fra myndighederne skal man også tage sin del af ansvaret, for ingen kan kræve, at almindelige borgere har overblik over brandsikkerhed og byggeteknik på egen hånd.

Fra branchens side har vi i F&P i alt ni forslag i udspillet ”Forebyggelse af Brand”. De er til fri afbenyttelse.

Branden i Vanløse krævede heldigvis ikke menneskeliv. Nu skal vi lære af ulykken, og der skal sættes ind, så vi kan forebygge, at en så stor brand gentager sig. Vi opfordrer politikere og myndigheder til handling – vi i forsikringsbranchen hjælper gerne på vej.

Del artikel

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vær på forkant med udviklingen. Få den nyeste viden fra branchen med vores nyhedsbrev.

!
Nyhedsbrevsvilkår

Forsiden lige nu

Læs også