EjendomsWatch

Klumme: Moms på ejendomsoverdragelser – Skattestyrelsen er måske igen på afveje

En ny afgørelse fra Landsskatteretten tilsidesætter igen Skattestyrelsens argumentation for, hvorfor der skal betales moms af grundsalg. En meget omtalt EU-dom har ellers fastslået retstilstanden, lyder det fra Bech Bruun-advokat i denne klumme.

Foto: PR / Bech-Bruun

Der har allerede været skrevet meget om KPC-dommen, hvor Skattestyrelsens praksis vedrørende moms på overdragelser af ejendomme, hvor bygningen skal nedrives, blev underkendt. I en ny vigtig afgørelse fra Landsskatteretten underkendes Skattestyrelsen igen inden for samme område.

Som sælger skal man – som bekendt – svare moms af købesummen ved salg af en byggegrund. I september 2019 afsagde EU-domstolen imidlertid dom i den efterhånden meget omtalte KPC-sag. Dommen behandlede spørgsmålet om, hvorvidt der var tale om en byggegrund – og dermed en momspligtig transaktion – når det var parternes hensigt, at de på ejendommen værende gamle bygninger skulle nedrives.

Her var det Skattestyrelsens synspunkt, at parternes hensigt med ejendommen var udslagsgivende i forhold til, om der var tale om en byggegrund, mens EU-domstolen endte med at fastslå, at der ikke var hjemmel i EU’s momsdirektiv til at understøtte synspunktet og at Skattestyrelsen i den forbindelse uberettiget havde opkrævet moms.

EU-domstolen gjorde det klart, at der ikke er tale om levering af en byggegrund, når der på overtagelsesdagen er opført en bygning på ejendommen, selv om det er parternes hensigt at nedrive bygningen helt eller delvist for at gøre plads til en ny bygning.

Kritik af styresignal

Efter KPC-dommen udsendte Skattestyrelsen i 2020 et nyt styresignal. Her valgte Skattestyrelsen at indlægge en præmis om, at det er et krav for at undgå moms, at den bygning, der er på ejendommen, er fuldt funktionsdygtig på overtagelsesdagen. Dette stammede formentlig fra nogle præmisser i KPC-dommen, hvor EU-domstolen tillagde det betydning, at bygningen var fuldt funktionsdygtig. Styresignalet har efterfølgende fundet vej ind i Skats juridiske vejledning.

Fra forskellig side har dette været kritiseret, og det har været anført, at der i EU-dommen i KPC-sagen ikke er støtte for at indlæse en sådan betingelse.

Ny afgørelse om overdragelse

I en afgørelse fra maj i år har Landsskatteretten behandlet en sag om forholdet. Den konkrete sag, der stammede fra tiden før KPC-dommen, drejede sig om en bygning i meget dårlig stand, hvor det var købers hensigt at nedrive bygningerne efter overtagelsesdagen. Sælger havde i 1998 fået nedrivningstilladelse, som dog ikke blev udnyttet, og bygningen havde stået tom og ikke været vedligeholdt fra 2014 til overtagelsesdagen i 2018. Skattestyrelsen mente, at der skulle betales moms.

Landsskatteretten var ikke enig heri. I stedet fandt Landsskatteretten med henvisning til de almindelige regler i momsloven og momsbekendtgørelsen samt en henvisning til KPC-dommen, at køberens nedrivningshensigt er uden betydning og at der ikke var momspligt.

Landsskatteretten forholdt sig ikke til spørgsmålet om en fuld funktionsdygtig bygning. Denne betingelse fra Skattestyrelsens styresignal nævner Landsskatterenten ikke med ét ord, selvom det var erkendt, at bygningerne var tomme og ikke var blevet vedligeholdt længe – og selvom der var givet tilladelse til nedrivning af bygningerne.

Landsskatteretten forholdt sig ikke til bygningens stand

Det er bemærkelsesværdigt, at Landsskatteretten på denne måde ser helt bort fra Skattestyrelsens opfattelse af, at det spiller en rolle, om en bygning er fuldfunktionsdygtig eller ej. Man kan overveje, om Landsskatteretten ikke er enig i Skattestyrelsens opfattelse.

Afgørelsen kan derfor måske tages til indtægt for en opfattelse hos Landsskatteretten om, at hvis der på overtagelsesdagen er en bygning på ejendommen, der er mere end fem år gammel, er der ikke momspligt, og at bygningen ikke behøver at være fuldt funktionsdygtig, men blot opfylde kravene til en bygning. I den sammenhæng bør det bemærkes, at momsloven definerer en bygning som ”grundfaste konstruktioner, som er færdiggjorte til det formål, de er bestemt til”, og at ”levering af dele af en sådan bygning anses ligeledes for at være levering af en bygning”.

Man kan rejse spørgsmålet, om ikke Skattestyrelsen burde overveje en revision af den juridiske vejledning. Det er dog næppe realistisk, at det sker, før der foreligger flere afgørelser på området, som bekræfter, at der ikke er hold i kravet om, at bygningen skal være fuldt funktionsdygtigt for at undgå momspligt. Sandsynligvis skal vi nok desværre vente i nogle år, indtil praksis er bekræftet af Landsretterne og Højesteret.

Klumme: Forvirring om moms og ekspropriation

Klumme: Udspil til ny lagerskat baserer sig på en vanskelig værdiansættelse

Klumme: Ejendomsejere kan have moms tilgode 

Mere fra EjendomsWatch

Læs også

Relaterede

Trial banner

Seneste nyt

Se flere jobs

Seneste nyt fra FinansWatch

Seneste nyt fra Watch Medier