EjendomsWatch

Klumme: Forvirring om moms og ekspropriation

Ejendomsejere, der har været involveret i sager om ekspropriation, kan have moms tilgode, lyder det fra Bech-Bruun-advokat i denne klumme.

Foto: PR / Bech-Bruun

Gennem de seneste mange år har der været afgivet et utal af bindende svar, hvor Skattestyrelsen har bekræftet, at en ejendomsejer skulle betale moms af en ekspropriationserstatning.

Det viser sig nu, at Skattestyrelsen slet ikke har haft hjemmel til at opkræve moms i forbindelse med ekspropriationer. Dette fører til, at parterne i den type transaktioner må overveje konsekvenserne af, at der blev betalt moms af erstatningsbeløbet.

Ja eller nej til moms

Siden momsfritagelsen for levering af fast ejendom blev delvist ophævet med virkning fra den 1. januar 2011, er det ofte blevet diskuteret, om en ekspropriationserstatning skal tillægges moms.

Efter mange bindende svar fra Skat og adskillige afgørelser fra de takserende myndigheder ligger det nogenlunde fast, at ekspropriation ofte udløser betaling af moms. Er det tilfældet, skal den berørte ejendomsejer som hovedregel kompenseres af myndigheden.

Nye afgørelser gav forvirring

Ejendomsejerens momsudgift skal med andre ord lægges oveni ekspropriationserstatningen, og der har efterhånden udviklet sig en fornuftig praksis for håndteringen af sådanne sager i praksis.

Det er derfor noget opsigtsvækkende, at landsskatteretten i tre nyere afgørelser har fastslået, at der slet ikke har været hjemmel til at opkræve moms ved ekspropriation. Denne hjemmel er først tilvejebragt ved en ændring af momsloven, som trådte i kraft den 1. januar 2020.

Skatteministeriet har i begyndelsen af december 2020 besluttet, at landsskatterettens afgørelser ikke skal indbringes for domstolene, og afgørelserne er således endelige.

Gamle sager genoptages

Skattestyrelsen arbejder nu med at udstede et styresignal, som giver adgang til genoptagelse af tidligere momsansættelser.

Hvis man har betalt moms i forbindelse med en ekspropriation, der er gennemført i perioden mellem den 1. januar 2011, hvor den delvise momsfritagelse for levering af fast ejendom blev ophævet, til den 1. januar 2020, hvor den nødvendige lovhjemmel blev tilvejebragt, kan man søge momsbeløbet tilbagebetalt.

Det gælder dog kun, hvis man ikke allerede har fået momsbeløbet refunderet: Den berørte ejendomsejer kan have fået momsbeløbet refunderet af den eksproprierende myndighed, og myndigheden kan have fået momsrefusion eller momsfradrag. I så fald skal momsbeløbet ikke tilbagebetales.

Der vil dog formentlig være situationer, hvor en ejendomsejer ikke har fået refunderet momsen af den eksproprierende myndighed. Myndighederne var således ikke i alle tilfælde villige til at yde refusion af momsen. I de sager vil der være mulighed for at tilbagesøge momsen. Her vil det kommende styresignal give den fornødne vejledning for, hvordan man håndterer tilbagesøgningskravet.

Der er i øvrigt ingen tvivl, for så vidt angår moms og ekspropriation efter den 1. januar 2020: Der skal betales moms ved ekspropriation i overensstemmelse med momsloven.

Klumme: Udspil til ny lagerskat baserer sig på en vanskelig værdiansættelse

Omstridt ekspropriering af landbrugsjord var lovlig

80 sønderjyske lodsejere skal afstå jord til grænsehegn 

Mere fra EjendomsWatch

Læs også

Seneste nyt

Se flere jobs

Seneste nyt fra FinansWatch

Seneste nyt fra Watch Medier