EjendomsWatch

Klumme: Ny klageadgang for forkerte vurderinger af erhvervsejendomme

Ejendomsvurderingerne har været sat i bero i opgøret med det gamle vurderingssystem. Nu bliver det langt om længe muligt at klage over de videreførte vurderinger på erhvervsejendomme pr. 1. januar 2021, skriver juniorpartner Troels Behnke Skak fra advokatfirmaet Dahl i denne klumme.

Advokat Troels Behnke Skak er juniorpartner hos advokatfirmaet Dahl. Foto: PR / Dahl Advokatpartnerselskab

For at give arbejdsro til indførelsen af det nye ejendomsvurderingssystem er alle vurderinger siden 2011/2012 blot videreført og dermed genbrugt år efter år. Kun i de situationer, hvor der var faktiske ændringer på en ejendom, som kan begrunde en omvurdering, er der foretaget en ny vurdering.

Som en konsekvens af videreførelsen af vurderingerne har det heller ikke været muligt at klage over den videreførte vurdering. Dette var kun muligt, hvis man fik omvurderet sin ejendom. I de sidste 10 år har mange ejendomsejere derfor som følge heraf levet med alt for høje ejendomsvurderinger.

Med indførelsen af ejendomsvurderingsloven har det været planen, at der i forbindelse med de nye vurderinger også skulle ske et ”opgør” med de gamle vurderinger. Dette skulle ske i form af en tilbagebetalingsordning, hvor ejendomsejere fik et tilbud om tilbagebetaling af for meget betalt ejendomsskat, hvis de – på baggrund af en tilbageskrivning af den nye vurdering – havde betalt for meget i ejendomsskatter i perioden siden 2011/2012. Denne model skulle finde anvendelse for både bolig- og erhvervsejendomme.

Dropper tilbagebetalingsordning for erhvervsejendomme

Skatteministeriet har dog netop udsendt et udkast til lovforslag om ændring af ejendomsvurderingsloven i høring. I dette lovudkast foreslår Skatteministeriet for det første at ændre principperne for den fremadrettede vurdering af erhvervsejendomme. Disse nye vurderingsprincipper forventes at medføre en væsentlig forhøjelse af det fremtidige vurderingsniveau for erhvervsejendomme.

Som en konsekvens af dette forventede højere vurderingsniveau, er det Skatteministeriets vurdering, at meget få ejere af erhvervsejendomme vil modtage et tilbagebetalingsbeløb efter tilbagebetalingsordningen, som følge af for meget betalt ejendomsskat i perioden siden 2011/2012. Skatteministeriet foreslår derfor, at tilbagebetalingsordningen helt skrottes for så vidt angår erhvervsejendomme.

Klage-vindue på 90 dage fra nytår

Som en konsekvens af at tilbagebetalingsordningen skrottes for erhvervsejendomme, foreslår Skatteministeriet, at der allerede nu tages et opgør med de fremskrevne ejendomsvurderinger siden 2011/2012. Det skal derfor allerede fra 1. januar 2021 være muligt at klage over de fremførte vurderinger for erhvervsejendomme.

Konkret vil processen blive tilrettelagt således, at en ejendomsejer vil modtage meddelelse om, at klageperioden for en erhvervsejendom nu er påbegyndt. Herefter vil ejendomsejeren kunne påklage de fremførte vurderinger inden for en frist på 90 dage. Det må forventes, at denne meddelelse gives løbende og ikke til alle ejendomsejerne samtidig.

Det er alene erhvervsejendomme, herunder almindelige kontor-, lager- og fabriksejendomme, andelsboliger og boligudlejningsejendomme, som kan påklages. De almindelige parcelhuse, ejerlejligheder og sommerhuse omfattes derimod ikke af klagemuligheden. Disse ejendomstyper vil fortsat være omfattet af tilbagebetalingsordningen, når de nye vurderinger udskrives.

20 procent-regel gælder ikke

De fremførte vurderinger er alle sket efter den tidligere vurderingslov og derfor efter principperne i denne. Klagerne over de videreførte vurderinger vil derfor også skulle afgøres efter reglerne i vurderingsloven og ikke efter ejendomsvurderingsloven.

Dette har bl.a. den fordel, at visse klagebegrænsningsregler, som blev indført med ejendomsvurderingsloven, ikke finder anvendelse på de videreførte vurderinger. Kravet om, at en vurdering ved en klage skal flyttes mindst 20 pct. gælder derfor ikke ved klager over de videreførte vurderinger.

Det er vores vurdering, at mange ejere af erhvervsejendomme med fordel allerede nu kan få lavet en vurdering af, om det kan betale sig at klage over de fremførte vurderinger ud fra de nye regler.

Ejere af erhvervsejendomme får alligevel ikke 5 mia. kr. i skatter retur

Regeringen vil droppe offentlige vurderinger på erhvervsejendomme: "Nærmest absurd"

Relaterede

Seneste nyt

Job

Se flere

Se flere

Seneste nyt fra FinansWatch

Seneste nyt fra Watch Medier