EjendomsWatch

Klumme: Developere bør tage springet og investere i byggeprojekter med blandede ejerforhold

Som de politiske vinde blæser lige nu, vil og skal der bygges flere almene boliger. Planloven er blevet moderniseret som et led i den politiske aftale "Danmark i bedre balance" fra juni 2016, og det giver kommunerne mulighed for at stille krav om op til 25 procent alment byggeri i lokalplaner for nye områder, den såkaldte 25 procent-regel, lyder det i denne klumme.

Foto: PR

Mange hilser 25 procent-reglen velkommen som et redskab til at skabe mere blandede by- og boligområder, men hvordan ser de private developere på 25 procent-reglen? Som en mulighed for at indgå i udviklingen af nye typer projekter, eller bliver regelsættet omkring almene boliger opfattet som en hindring for forretningsudvikling?

Opførelsen af almene boliger er kraftigt lovreguleret og forudsætter dels deltagelse fra den almene boligorganisation og kommunen, dels indebærer det at bygge alment udbudspligt, ligesom byggeriet er underlagt en på forhånd fastsat økonomisk ramme i form af ”maksimumbeløbet”. Dertil er det et krav ved støttet byggeri, at den enkelte afdeling i den almene boligorganisation selv er bygherre – det vil sige, at afdelingen skal have skøde til eget byggeri, hvilket udelukker traditionelle projekter med nøglefærdige løsninger.

Som bygherrerådgivningsvirksomhed med mange års erfaring i branchen oplever vi i Kuben Management, at en del private projektudviklere er tilbageholdne over for at indgå i samarbejder, som omfatter alment byggeri – og at det netop er ovenstående krav samt håndteringen af de grænseflader, som vil opstå mellem de almene byggearbejder og de private byggearbejder, der virker afskrækkende.

Delegeret bygherremodel hjælper på vej

En efterhånden vidt udbredt og anerkendt model til håndteringen af udfordringerne ved blandet byggeri er ”den delegerede bygherremodel” eller ”fuldmagtsmodellen” – en model, der har vundet indpas i offentligt og alment byggeri i de seneste år, og som vi har god erfaring med at rådgive vores kunder omkring brugen af.

Ved anvendelse af modellen videredelegeres en væsentlig del af forpligtigelserne, som påhviler den almene afdeling, til den private projektudvikler, der herefter blandt andet forestår udbuddet af de udbudspligtige arbejder. Kravet om, at den almene aktør skal have skøde til eget byggeri, kan håndteres ved at lave et såkaldt projektskøde, før byggeriet påbegyndes.

I Kuben Management har vi forståelse for, at 25 procent-reglen kan virke indgribende for de private projektudviklere, men vi mener samtidig, at det sagtens kan lade sig gøre at indgå i et frugtbart samarbejde med en almen bygherre i forbindelse med udvikling og etablering af almene boliger.

Fordel for private projektudviklere

Når vi rådgiver såvel private projektudviklere som almene og offentlige bygherrer i forbindelse med opførsel af alment byggeri og anvendelse af den delegerede bygherremodel, er det vores erfaring, at et solidt kendskab til alment byggeri kombineret med overblik over udfordringerne, således at de kan adresseres tidligt i processen, er et stort og afgørende skridt på vejen til at etablere et godt samarbejde omkring et konkret byggeprojekt. Indtænkes alment byggeri allerede fra starten som en integreret del af det samlede projekt, er øvelsen således ikke så uoverskuelig, som man måske umiddelbart kunne få indtryk af, og springet ikke så svært at tage.

For private projektudviklere rummer 25 procent-reglen tilmed den fordel, at man har sikkerhed på de første 25 procent af boligerne i et nyt område. Det kan være med til at skabe liv i området og gøre den private del af projektet endnu mere attraktivt tidligt i projektet.

Mere fra EjendomsWatch

Læs også

Seneste nyt

EjendomsWatch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Watch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Seneste nyt fra FinansWatch

Seneste nyt fra Watch Medier