EjendomsWatch

Klummer

Ny regnskabsstandard påvirker ejendomsmarkedet fra nytår

KLUMME: Til nytår træder en ny international regnskabsstandard, IFRS 16, i kraft. Den rummer en ny standard for, hvordan lejekontrakter skal indregnes, måles og oplyses, hvilket i sidste ende kan få betydelige konsekvenser for lejere i erhvervsejendomme i Danmark. Den vil også påvirke sale-and-leaseback-transaktioner.

To nye afgørelser om moms og fast ejendom

KLUMME: Ejere af fast ejendom har med to afgørelser fra Skatterådet og Østre Landsret fået klarere retningslinjer i forhold til, hvornår man kan sælge og udleje momsfrit.

Kan – og skal – der bygges billige boliger?

KLUMME: Prisen er kun én af mange faktorer blandt boligsøgende. Alligevel er politikerne meget optaget af, at der skal bygges billigt. Men ved at øge udbuddet af boliger vil priserne af sig selv komme ned.

Sådan kan erhvervsområder udvikles og omdannes

KLUMME: Udviklingen af nye erhvervsområder og omdannelse af eksisterende kræver ikke blot viden om, hvilke rammebetingelser og lokaliseringskrav virksomhederne og investorerne lægger vægt på, men også en realistisk bedømmelse af efterspørgslen på jord og bygninger.

Kommuner kan udskyde krævende udbudsproces via forkøbsret

KLUMME: For kommunerne kan det være udfordrende at finde den rette køber til udvikling af bolig- og erhvervsområder, da sådanne projekter skal i offentligt udbud, hvilket kan skræmme eventuelle købere væk. En mulig løsning er at indgå aftale om forkøbsret med en potentiel køber.

Developere bør tage springet og investere i byggeprojekter med blandede ejerforhold

KLUMME: Som de politiske vinde blæser lige nu, vil og skal der bygges flere almene boliger. Planloven er blevet moderniseret som et led i den politiske aftale "Danmark i bedre balance" fra juni 2016, og det giver kommunerne mulighed for at stille krav om op til 25 procent alment byggeri i lokalplaner for nye områder, den såkaldte 25 procent-regel.

Huslejen kan sagtens sættes op, selvom lejer ikke flytter

KLUMME: Mange ejendomsinvestorer holder sig tilbage fra at modernisere lejemål, indtil det alligevel fraflyttes. Men der er god økonomi i at gøre det, selvom lejemålet ikke er opsagt, også selvom det indebærer krav om en erstatningsbolig i mens.

Nye regler om digital kommunikation i boliglejeforhold

KLUMME: Fra nytår forbedres mulighederne for digital kommunikation mellem lejer og udlejer i både private og almene boliger. Valg af kommunikationsform er dog ikke bindende. Og en opsigelse fra udlejer skal som i dag sendes med almindelig post.

Mere robuste andelsboligforeninger — men pas på tilbudspligten

KLUMME: Sager med konkursramte andelsboligforeninger og navnlig den usikkerhed om retstilstanden, som har vist sig i kølvandet på disse konkurser har medført en forringelse af finansieringsmulighederne i andelsboligsektoren. Især nyere andelsboligforeninger er blevet stiftet på et for tyndt grundlag — ofte i forbindelse med reglerne om tilbudspligt, som let kan gå galt for uprofessionelle.

Friere rammer for belåning af ejendomsfonde

KLUMME: Ny kendelse fra Erhvervsankenævnet underkender praksis fra Finanstilsynet, der hidtil har skelnet mellem hvilke rammer kapitalfonde og ejendomsfonde er underlagt i forhold til belåning.

Plads til almene boliger under byens tage i København

KLUMME: Hvis Københavns Kommune i en periode vil give en fornuftig og forsvarlig dispensation fra reglerne, er det muligt hurtigt at udnytte nogle af de mange kvadratmeter under Københavns tage til nye almene boliger.

Ny retstilstand når andelsbolighavere bliver lejere

KLUMME: Tre afgørelser i en sag, der er behandlet ved Ankenævnet for de Københavnske Huslejenævn, har ændret på retstilstanden, når andelsbolighavere overgår til at blive lejere — eksempelvis når en investor overtager en ejendom. Afgørelserne er relevante for banker og realkreditselskaber og investorer.

Ejendomsobligationer har ulemper — men også mange fordele

KLUMME: Efter finanskrisen er ejendomsobligationer stort set forsvundet fra det danske marked. Helt anderledes ser det ud i både Norge og Sverige, hvor ejendomsobligationer stadig får større betydning som et alternativt finansieringsinstrument.

Ejendomsselskaber og den nye hvidvasklov

KLUMME: Der er forskel på, hvordan ny lovgivning på hvidvaskområder påvirker ejendomsinvesteringsselskaber og de administrationsselskaber, der administrerer sådanne selskabers ejendomme.

Almene boliger skal højt op på dagsordenen

KLUMME: Danmark har brug for en hovedstad, der rummer boliger til at alle indkomstgrupper. Kravet om op til 25 pct. almene i nybyggerier hjælper til at hindre, at København bliver et nyt London eller Paris.

Seneste nyt

Job

Se flere

Se flere

Seneste nyt fra FinansWatch

Seneste nyt fra Watch Medier