EjendomsWatch

Klummer

Dynamiske boformer kræver revision af lejeloven

KLUMME: Lejeloven blev i 1960’erne skabt for at hjælpe dem der skabte boligerne, altså udlejere. Derefter skulle der gå næsten fem årtier, før loven blev revurderet. Men den dynamiske boform som flere og flere lever i, tager den stadig ikke højde for.

Stort potentiale i ny struktur for erhvervsfremme

KLUMME: Når nytårsklokkerne ringer det nye år ind, træder den nye lov om erhvervs- og turismefremme i kraft. Loven skal strømline området og sikre, at både små og store virksomheder får den nødvendige støtte til at styrke deres vækst. Til marts gælder det om at markedsføre Danmark på årets internationale ejendomsmesse Mipim.

Sanering af tinglysningsafgiften giver nye muligheder

KLUMME: Inden jul ventes et nyt lovforslag vedtaget i Folketinget, der vil få betydning for markedet for ejendomshandler. Det betyder blandt andet, at flere typer gamle lån kan modregnes i nye, når der skal betales tinglysningsafgift og at afgiften gradvist sænkes.

Grund til at frygte flere forsinkelser af ejendomsvurderingerne

KLUMME: Skatteminister Karsten Lauritzen efterlader boligmarkedet med flere spørgsmål end svar efter udmeldingen om, at ejendomsvurderingerne bliver udskudt i et år. Og det seneste notat fra Skatteministeriet viser, at der er god grund til at frygte, at systemet bliver yderligere forsinket.

Svært at begrænse udlejning via Airbnb

KLUMME: Da Airbnb hverken er reguleret efter lejeloven eller boligreguleringsloven må beboere i ejendomme, der løbende udlejes kortvartigt, tåle de gener, udlejningen medfører.

Et korstog af værste skuffe er i gang

KLUMME: Spørgsmålene hober sig op, men de mangler alle sammen fornuftige gennemtænkte svar, der tager udgangspunkt i virkeligheden. Man må derfor konkludere, at der dybest set er et korstog i gang fra de fleste af Folketingets partier – et angreb rettet mod den almene sektor.

Store gevinster ved frasalg af andelsboligforeninger

KLUMME: Et stigende antal andelsboligforeninger vælger at lade sig opløse med henblik på frasalg på markedet for boligudlejningsejendomme, som fortsat er i høj kurs hos investorerne. En ny analyse fra Colliers viser, at den gennemsnitlige gevinst for den enkelte andelshaver ved frasalg er 1,3 mio. kr. Mange andelshavere opnår dog ikke blot en god fortjeneste ved at sælge, men også fordelagtige vilkår som fremtidige lejere.

Tillæg i nyt AB-system skal ses som menukort på en restaurant

KLUMME: Byggeriets nye grundbetingelser, AB 18, rummer fire nye appendikser, som alle indholder god standardiseret regulering af forhold, som er relevante at overveje, når en byggeproces skal tilrettelægges. Appendikserne må derfor ikke overses i planlægningsprocessen, men skal gennemgås og overvejes af bygherre som et menukort med frit valg på en god restaurant.

Ny regnskabsstandard påvirker ejendomsmarkedet fra nytår

KLUMME: Til nytår træder en ny international regnskabsstandard, IFRS 16, i kraft. Den rummer en ny standard for, hvordan lejekontrakter skal indregnes, måles og oplyses, hvilket i sidste ende kan få betydelige konsekvenser for lejere i erhvervsejendomme i Danmark. Den vil også påvirke sale-and-leaseback-transaktioner.

To nye afgørelser om moms og fast ejendom

KLUMME: Ejere af fast ejendom har med to afgørelser fra Skatterådet og Østre Landsret fået klarere retningslinjer i forhold til, hvornår man kan sælge og udleje momsfrit.

Kan – og skal – der bygges billige boliger?

KLUMME: Prisen er kun én af mange faktorer blandt boligsøgende. Alligevel er politikerne meget optaget af, at der skal bygges billigt. Men ved at øge udbuddet af boliger vil priserne af sig selv komme ned.

Sådan kan erhvervsområder udvikles og omdannes

KLUMME: Udviklingen af nye erhvervsområder og omdannelse af eksisterende kræver ikke blot viden om, hvilke rammebetingelser og lokaliseringskrav virksomhederne og investorerne lægger vægt på, men også en realistisk bedømmelse af efterspørgslen på jord og bygninger.

Kommuner kan udskyde krævende udbudsproces via forkøbsret

KLUMME: For kommunerne kan det være udfordrende at finde den rette køber til udvikling af bolig- og erhvervsområder, da sådanne projekter skal i offentligt udbud, hvilket kan skræmme eventuelle købere væk. En mulig løsning er at indgå aftale om forkøbsret med en potentiel køber.

Seneste nyt

Job

Se flere

Se flere

Seneste nyt fra FinansWatch

Seneste nyt fra Watch Medier