EjendomsWatch

Klummer

Sanering af tinglysningsafgiften giver nye muligheder

KLUMME: Inden jul ventes et nyt lovforslag vedtaget i Folketinget, der vil få betydning for markedet for ejendomshandler. Det betyder blandt andet, at flere typer gamle lån kan modregnes i nye, når der skal betales tinglysningsafgift og at afgiften gradvist sænkes.

Grund til at frygte flere forsinkelser af ejendomsvurderingerne

KLUMME: Skatteminister Karsten Lauritzen efterlader boligmarkedet med flere spørgsmål end svar efter udmeldingen om, at ejendomsvurderingerne bliver udskudt i et år. Og det seneste notat fra Skatteministeriet viser, at der er god grund til at frygte, at systemet bliver yderligere forsinket.

Svært at begrænse udlejning via Airbnb

KLUMME: Da Airbnb hverken er reguleret efter lejeloven eller boligreguleringsloven må beboere i ejendomme, der løbende udlejes kortvartigt, tåle de gener, udlejningen medfører.

Et korstog af værste skuffe er i gang

KLUMME: Spørgsmålene hober sig op, men de mangler alle sammen fornuftige gennemtænkte svar, der tager udgangspunkt i virkeligheden. Man må derfor konkludere, at der dybest set er et korstog i gang fra de fleste af Folketingets partier – et angreb rettet mod den almene sektor.

Store gevinster ved frasalg af andelsboligforeninger

KLUMME: Et stigende antal andelsboligforeninger vælger at lade sig opløse med henblik på frasalg på markedet for boligudlejningsejendomme, som fortsat er i høj kurs hos investorerne. En ny analyse fra Colliers viser, at den gennemsnitlige gevinst for den enkelte andelshaver ved frasalg er 1,3 mio. kr. Mange andelshavere opnår dog ikke blot en god fortjeneste ved at sælge, men også fordelagtige vilkår som fremtidige lejere.

Tillæg i nyt AB-system skal ses som menukort på en restaurant

KLUMME: Byggeriets nye grundbetingelser, AB 18, rummer fire nye appendikser, som alle indholder god standardiseret regulering af forhold, som er relevante at overveje, når en byggeproces skal tilrettelægges. Appendikserne må derfor ikke overses i planlægningsprocessen, men skal gennemgås og overvejes af bygherre som et menukort med frit valg på en god restaurant.

Ny regnskabsstandard påvirker ejendomsmarkedet fra nytår

KLUMME: Til nytår træder en ny international regnskabsstandard, IFRS 16, i kraft. Den rummer en ny standard for, hvordan lejekontrakter skal indregnes, måles og oplyses, hvilket i sidste ende kan få betydelige konsekvenser for lejere i erhvervsejendomme i Danmark. Den vil også påvirke sale-and-leaseback-transaktioner.

To nye afgørelser om moms og fast ejendom

KLUMME: Ejere af fast ejendom har med to afgørelser fra Skatterådet og Østre Landsret fået klarere retningslinjer i forhold til, hvornår man kan sælge og udleje momsfrit.

Kan – og skal – der bygges billige boliger?

KLUMME: Prisen er kun én af mange faktorer blandt boligsøgende. Alligevel er politikerne meget optaget af, at der skal bygges billigt. Men ved at øge udbuddet af boliger vil priserne af sig selv komme ned.

Sådan kan erhvervsområder udvikles og omdannes

KLUMME: Udviklingen af nye erhvervsområder og omdannelse af eksisterende kræver ikke blot viden om, hvilke rammebetingelser og lokaliseringskrav virksomhederne og investorerne lægger vægt på, men også en realistisk bedømmelse af efterspørgslen på jord og bygninger.

Kommuner kan udskyde krævende udbudsproces via forkøbsret

KLUMME: For kommunerne kan det være udfordrende at finde den rette køber til udvikling af bolig- og erhvervsområder, da sådanne projekter skal i offentligt udbud, hvilket kan skræmme eventuelle købere væk. En mulig løsning er at indgå aftale om forkøbsret med en potentiel køber.

Developere bør tage springet og investere i byggeprojekter med blandede ejerforhold

KLUMME: Som de politiske vinde blæser lige nu, vil og skal der bygges flere almene boliger. Planloven er blevet moderniseret som et led i den politiske aftale "Danmark i bedre balance" fra juni 2016, og det giver kommunerne mulighed for at stille krav om op til 25 procent alment byggeri i lokalplaner for nye områder, den såkaldte 25 procent-regel.

Huslejen kan sagtens sættes op, selvom lejer ikke flytter

KLUMME: Mange ejendomsinvestorer holder sig tilbage fra at modernisere lejemål, indtil det alligevel fraflyttes. Men der er god økonomi i at gøre det, selvom lejemålet ikke er opsagt, også selvom det indebærer krav om en erstatningsbolig i mens.

Nye regler om digital kommunikation i boliglejeforhold

KLUMME: Fra nytår forbedres mulighederne for digital kommunikation mellem lejer og udlejer i både private og almene boliger. Valg af kommunikationsform er dog ikke bindende. Og en opsigelse fra udlejer skal som i dag sendes med almindelig post.

Mere robuste andelsboligforeninger — men pas på tilbudspligten

KLUMME: Sager med konkursramte andelsboligforeninger og navnlig den usikkerhed om retstilstanden, som har vist sig i kølvandet på disse konkurser har medført en forringelse af finansieringsmulighederne i andelsboligsektoren. Især nyere andelsboligforeninger er blevet stiftet på et for tyndt grundlag — ofte i forbindelse med reglerne om tilbudspligt, som let kan gå galt for uprofessionelle.

Seneste nyt

Job

Se flere

Se flere

Seneste nyt fra FinansWatch

Seneste nyt fra Watch Medier