"Vemodigt at vi arbejder på at gøre alle arbejdsløse" – udvikler siger farvel og tak

Den svenske udvikler Bonava er i fuld gang med at afvikle sine danske aktiviteter. Nogle har grædt, andre udtrykt frustration, men de fleste er rykket tættere sammen, fortæller den afgående ledelse i et interview.

Til december afleverer Bonava Danmark sit sidste projekt i forbindelse med afviklingen af de danske aktiviteter. Fra venstre: Alexander Juel Rosentorn, adm. direktør og Johnny Sørensen, udviklingsdirektør, begge i Bonava Danmark. | Foto: Emil Frej Hansen

26. maj sidste år stod Bonavas svenske topchef, Peter Wallin, over for den knap 70 mand store danske afdeling og fortalte, at Bonava ville afvikle alle danske aktiviteter. Det kunne simpelthen ikke økonomisk betale sig for den svenske boligudvikler at fortsætte forretningen.

På stormødet fik nyheden sat gang i alskens forskellige reaktioner, og flere gik mere eller mindre i chok, beretter Johnny Sørensen, udviklingsdirektør og Alexander Juel Rosentorn, adm. direktør i Bonavas danske datterselskab, da EjendomsWatch møder de to til et dobbeltinterview på Bonavas kontor i Søborg uden for København.

”Mange blev følelsesmæssigt påvirket. Og nyheden bredte sig meget hurtigt ude i branchen, så folk begyndte at blive kimet ned, mens vi sad til stormødet, for at blive spurgt til, ”hvad skal du nu,” eller ”vi har et job til dig.” Så det gik bare stærkt,” fortæller Johnny Sørensen.

Da det blev besluttet, at man vil afvikle det danske datterselskab, afsatte koncernledelsen 120 mio. svenske kr. (ca. 90 mio. kr.) til det.

Holde på medarbejderne

Det er ikke bare at smide computere og sikkerhedshjelme ned i kasser og gå sin vej, når man skal afvikle en knap 70 mand stor udvikler. Det er fyldt med udfordringer, og man lærer meget undervejs, lyder det fra Bonava-direktørerne.

”Vi havde på forhånd vurderet, hvilke nøglemedarbejdere der var særligt vigtige at holde på, og hvad vi kunne tilbyde af fastholdelsesaftaler,” siger udviklingsdirektør Johnny Sørensen.

Konkret betød det, at nogle blev tilbudt en bonus for at blive i virksomheden og gøre projekterne færdige. Ser man i seneste regnskab, fremgår det, at posten gager og lønninger er steget fra 55 mio. kr. i 2020 til godt 61 mio. kr. i 2021, og dét er samtidig med, at antallet af hoveder pr. balancedagen 31. december 2021 i gennemsnit er faldet fra 69 til 61.

”Folk fortalte efter stormødet, at de havde fået 7-8 opkald og beskeder på Linkedin. Folk tvivlede, om de skulle blive eller tage imod tilbuddene. Det skulle vi lukke ned for og i stedet motivere og fortælle om planen fremadrettet,” fortæller Alexander Juel Rosentorn, adm. direktør i Bonava i Danmark og dermed i spidsen for afviklingen.

”Vi var jo rigtig bange for, at vi skulle afvikle en virksomhed uden nok ressourcer,” siger topchefen.

Samtidig stoppede al ejendomsudvikling fra den ene dag til den anden, så ledelsen var hurtigt nødt til at afskedige visse medarbejdere.

”Folk var selvfølgelig kede af det, men der var samtidig stor forståelse for det,” uddyber Johnny Sørensen.

"Vi er et team, og vi står sammen. Vi er her ikke, fordi vi skal, vi er her, fordi vi vil," siger adm. direktør Alexander Juel Rosentorn (tv.). På vej op ad trappen er udviklingsdirektør Johnny Sørensen. | Foto: Emil Frej Hansen

Svær opgave

Allerede inden, at de danske medarbejdere modtog beskeden fra topledelsen, begyndte den svære ledelsesmæssige opgave. For sideløbende med at man skulle holde en organisation kørende, var det med at undgå, at nogen anede uråd om den forestående nedlukning.

”Det var frustrerende, at man skulle undgå sandheden over for medarbejderne, som jo troede, at vi skulle i en helt anden retning” siger Johnny Sørensen.

Og efter stormødet begyndte fase to af den store ledelsesmæssige opgave.

”Vi fortæller løbende om planen fuldstændig gennemsigtigt. Hvad der skal ske frem til sommerferien. Hvad der skal ske frem til årsskiftet osv. Så gennemsigtighed fra ledelsens side har været enormt vigtig, og det samme angår kommunikationen. Vi er blevet ved med at kommunikere: ”Vi er her, og vi støtter op om jer,” supplerer Alexander Juel Rosentorn.

3.G og studentervogn

Helt lavpraktisk sker afviklingen i etaper i takt med, at Bonava får afleveret de igangværende projekter. Senest er det næstsidste projekt afleveret. Det er Solviften i Greve, som er et 7500 kvm stort boligbyggeri med 80 lejligheder, som Niam har investeret i.

”Det er jo en lidt vemodig tid lige nu, for når vi afleverer det sidste projekt, transformeres vi over til en kundeserviceafdeling,” siger den adm. direktør med henvisning til, at der ved detailprojekter er 10 års garantiansvar, og et sådant afleverede Bonava Danmark i foråret.

"Vi blev ved med at kommunikere; ”vi er her, og vi støtter op om jer"

Alexander Juel Rosentorn, adm. direktør i Bonava i Danmark

I skrivende stund er antallet af danske Bonava-ansatte reduceret til ca. 25. Og 1. december afleveres sidste projekt, når Nrep overtager nøglerne til Fasanrækkerne: 105 boliger på 10.000 etagemeter i Ørestad ved København.

”Jo længere vi skrider frem, jo mere 3.g-stemning bliver der. Altså hvor man skal sige farvel og køre studentervogn og ud at blive voksne bagefter. Et eller andet sted synes jeg, det er dejligt, at det er sådan. At folk ikke bare er glade for, at det snart er overstået, men at de gerne vil være her og gøre tingene færdige,” siger Alexander Juel Rosentorn.

Det er da heller ikke mange dage siden, at en medarbejder kom hen til den adm. direktør med ønsket om at give et stort kram. For at sige, at det var lidt trist det hele, ”men vi har gjort det godt, ikke?” spurgte medarbejderen retorisk.

”Det var en fin oplevelse, så folk kommer til at savne det, selvom det har været svært og hårdt.”

Dyrt at lade være

For de to direktører har læringskurven været stejl, men fordi der fra koncernledelsen blev afsat midler til at afvikle virksomheden på en ”ordentlig måde,” som de selv forklarer det, har der været ressourcer til bl.a. at hyre ekstern hjælp.

”Vi har altid haft en flad organisation, hvor det er vigtigt at være i øjenhøjde. Vi har holdt fast i at spise frokost sammen eller spille en runde bordtennis i fredagsbaren. Men vi har også haft coaches til at hjælpe,” siger den adm. direktør.

Eksempelvis har en erhvervspsykolog været hyret ind bl.a. for at ”italesætte de frustrationer, som naturligt også kommer i så stor en omvæltning,” uddyber han.

Johnny Sørensen kom til Bonava ultimo 2019. Han nåede dermed at være hos den svenske udvikler i halvandet år, før det fra koncernledelsen lød, at man ville afvikle de danske aktiviteter. | Foto: PR / Bonava
Johnny Sørensen kom til Bonava ultimo 2019. Han nåede dermed at være hos den svenske udvikler i halvandet år, før det fra koncernledelsen lød, at man ville afvikle de danske aktiviteter. | Foto: PR / Bonava

Hvordan har I gjort i praksis, når I løbende har sagt farvel til så mange medarbejdere?

”Firmaet har givet en gave, vi har mødtes og fået en kop kaffe og kage, efter hvad folk har ønsket,” fortæller Johnny Sørensen.

”På et tidspunkt var der så mange, der stoppede, at vi fik klager fra andre steder i huset, simpelthen fordi vi larmede så meget, når vi klappede og hujede – og så blev vi henvist til kantinen i kælderen. Det kan man jo joke lidt med. Men vi har sagt ordentligt farvel til alle,” pointerer Alexander Juel Rosentorn.

”Og for at hjælpe folk godt videre, har vi entreret med et eksternt firma, som er specialiseret i genplacering af både bygge- og kontorfolk. Det har vi gjort for at give folk noget sikkerhed,” uddyber den adm. direktør.

Det lyder til, at I har iværksat mange tiltag i forbindelse med afviklingen – har det været dyrt?

”Det havde måske været dyrere ikke at gøre det. Hvis nu medarbejderne i stedet havde løbet væk og ikke gjort tingene færdige,” siger Johnny Sørensen.

I Bonava Danmarks seneste årsregnskab med balancedag pr. 31. december 2021 fremgår det, at man har vendt et resultat før skat fra negative 65 mio. kr. til positive 128 mio. kr., hvilket primært kan forklares med salget af selskabets landbank til Ikano Bolig.

Resultatet løftede egenkapitalen til små 350 mio. kr., og samtidig har virksomheden nedbragt sine gældsforpligtelser fra 490 mio. kr. til 90 mio. kr.

Johnny Sørensen siger farvel til Bonava Danmark ved årsskiftet, når det sidste projekt er afleveret. Han er endnu ikke klar til at røbe, hvad fremtiden skal bringe.

For Alexander Juel Rosentorns vedkommende fortsætter han til engang næste år, når årsregnskabet for 2022 er lukket, og han dermed kan overdrage virksomheden til den tilbageværende kundeserviceafdeling. I regnskabet udtrykkes forventning om et positivt resultat på mellem 15 og 20 mio. kr. i 2022.

”Det er jo vemodigt, at vi arbejder på at gøre alle arbejdsløse, men som sagt er alle kommet godt videre i nye job,” siger udviklingsdirektøren.

Bonava-topchefen rykker hjem til Sverige – Danmark er for lille set med koncernbriller

Bonava venter bedre 2020-regnskab end hidtil forudset

Boligudvikler går tilbage i årets første kvartal