EjendomsWatch

Rema 1000 stævnet i entreprenørkonkurs: Betaler millionbeløb til konkursbo

BYGGEBOSSER I AFTALT SPIL: Krakket entreprenør afskrev tilgodehavender for millioner mod Rema 1000’s udviklingsselskab, uden at der var nogen legitim grund til det, lyder det fra kurator. Selskabet har betalt et millionbeløb og mere kan være på vej. (Opdateret)

Kurator i Råhus Construction har rettet millionkrav mod Rema Etablering og underrettet politiet på baggrund af to entrepriser på Rema 1000-butikker. | Foto: Christian Lykking/Ritzau Scanpix

Det var omstødeligt og potentielt set strafbart, at entreprenørvirksomheden Råhus Construction kort før sin konkurs eftergav millionkrav mod Rema Etablering, der står for at udvikle nye butikker i dagligvarekoncernen Rema 1000.

Sådan lyder det fra kuratellet efter Råhus Construction, der gik konkurs i januar 2019 med gæld for et trecifret millionbeløb. Forholdet er det seneste af en række tvivlsomme dispositioner i selskabet, som EjendomsWatch har beskrevet sagen i artikelserien ”Byggebosser i Aftalt Spil.”

”Overordnet set er det kuratellets opfattelse, at selskabet (Råhus Construction, red.) ikke har modtaget tilstrækkeligt vederlag for de arbejder, som er udført,” skriver kuratorerne – Søren Christensen Volder fra advokatfirmaet Bech-Bruun og Gert Nissen fra DLA Piper – i en redegørelse til Råhus Constructions kreditorer i maj 2022.

Rema Etablering – der tidligere hed Rema Butiksudvikling – har allerede indgået et forlig på 1,45 mio. kr. i én af to sager, hvor konkursboet har udtaget stævning mod selskabet. Kuratellet har desuden underrettet politiet.

Historien kommer, efter at EjendomsWatch torsdag kunne fortælle, at Stephan Sørensen – der er direktør i Rema Etablering – personligt har indbetalt 2,5 mio. kr. til konkursboet i en sag om kreditorunddragelse.

Ifølge kuratellet havde Rema-direktøren ”en særlig nær personlig og professionel relation” med en af de reelle ejere af Råhus Construction, Anders Kaa.

”Anders Kaa indgik aftaler med Rema Butiksudvikling A/S og blev ansat i Stephan Sørensens private selskab umiddelbart efter konkursen. (…) Han stod for alt vedrørende projekterne med Rema Byggeudvikling A/S,” står der i vidneforklaringen fra kuratellets repræsentant i kendelsen om konkurskarantæne mod ledelsen i Råhus Construction.

Afskrev krav på afleveret byggeri

Den ene af de to sager mod Rema Etablering vedrører ejendommen Esrumvej 145 i Helsingør, hvor Råhus Construction var totalentreprenør på et butiksbyggeri for Rema Butiksudvikling. Butikken slog dørene op i november 2018 – altså bare to måneder før Råhus Construction gik konkurs.

Ifølge kuratellet fik selskabet dog aldrig den fulde betaling for entreprisen, da Anders Kaa den 3. december 2018 udstedte en såkaldt kreditnota – en modfaktura – hvor Råhus Construction afskrev et udestående på 1,77 mio. kr., som selskabet havde mod Rema Butiksudvikling, på grund af påståede ikke-udførte arbejder på byggeriet.

Det skete på trods af, at Rema Butiksudvikling og Råhus Construction den 12. november, knap en måned tidligere, havde underskrevet en såkaldt afleveringsprotokol, hvor afleveringen af projektet var noteret som gennemført, uden at der var konstateret mangler ved byggeriet.

”Råhus Construction ApS havde faktureret ca. 1,7 mio. kr. i forbindelse med, at et Rema-byggeriet var afleveret. Efter fristdagen, blev der sendt en kreditnota til Rema Butiksudvikling A/S med bemærkning om, at de ikke skulle betale, fordi arbejdet ikke var udført. Det kunne af boet konstateres, at arbejdet var udført,” står der i kuratellets vidneforklaring i konkurskarantænesagen.

Rema Butiksudvikling solgte i efteråret 2019 den 1200 kvm store Rema 1000-butik i Helsingør for 36 mio. kr., viser tingbogen. | Foto: GOOGLE STREET VIEW
Rema Butiksudvikling solgte i efteråret 2019 den 1200 kvm store Rema 1000-butik i Helsingør for 36 mio. kr., viser tingbogen. | Foto: GOOGLE STREET VIEW

Rema Butiksudvikling afviste i første omgang at indbetale beløbet til konkursboet med påstand om, at der var en række arbejder i entreprisen, hvor Rema Butiksudvikling havde haft det direkte aftaleforhold med underleverandørerne.

”Rema Etablering A/S valgte sidst i entrepriseforløbet at lave aftaler direkte med visse underentreprenører, og dermed også at betale disse. Forholdet var også foranlediget af underentreprenørernes oplevelser/frygt for ikke at få betaling fra Råhus Construction ApS,” skriver Jonas Schrøder, kommunikationschef i Rema 1000, i en mail til EjendomsWatch.

”Der var enighed mellem Rema Butiksudvikling A/S og Råhus Construction ApS om, at Rema Butiksudvikling A/S ikke både skulle betale underentreprenørerne og samtidig betale Råhus Construction ApS. Råhus Construction ApS udstedte derfor en kreditnota,” fortsætter han.

Da konkursboet stævnede Rema Butiksudvikling, lød forklaringen, at de 1,77 mio. kr. blev tilbageholdt til erstatning for manglende garantistillelse fra Råhus Construction og mangler ved byggeriet. Der er efterfølgende afholdt syn og skøn på byggeriet.

På baggrund af dette fastholdt kuratellet sin påstand om, at Rema Butiksudvikling var forpligtet til at betale restentreprisesummen i sagen, der i 2021 blev forligt ved, at selskabet – der i mellemtiden havde skiftet navn til Rema Etablering – indbetalte 1,45 mio. kr. til konkursboet.

”Rema Etablerings begrundelse for at indgå forliget er blandt andet ud fra en vurdering af, i hvilket omfang konkursboet kunne få medhold i en påstand om omstødelse,” udtaler Jonas Schrøder, kommunikationschef i Rema 1000, i et skriftligt svar til EjendomsWatch.

Overdrog entreprise til nyt selskab

Konkursboet har også stævnet Rema Etablering i en sag om en Rema 1000-butik på Bygaden 2 i Stensballe ved Horsens, hvor Råhus Construction også har været entreprenør.

Omkring årsskiftet 2018/2019 overdrog selskabet ifølge kuratellet entreprisen til Akaa Invest & Entreprise, som er kontrolleret af Anders Kaa. I den forbindelse mener kuratellet, at konkursboet har et millionbeløb tilgode, som Akaa Invest & Entreprise og Rema Etablering skal betale.

”Ifølge selskabets (Råhus Constructions, red.) interne projektkontokort har selskabet haft en underdækning på entreprisen på kr. 908.690,59. Denne underdækning udgør ifølge konkursboet en omstødelig gave (...). Derudover har selskabet ifølge konkursboet ret til at kræve et rimeligt dækningsbidrag for arbejderne (...),” skriver kuratellet i sin seneste kreditorinformation.

”Parterne kunne ikke blive enige om en udenretlig løsning, hvorfor kuratellet så sig nødsaget til at udtage stævning i sagen,” står der videre.

Rema Butiksudvikling solgte i forsommeren 2019 den 1200 kvm store Rema 1000 butik i Stensballe gennem projektudbyderen Imbro for 30,3 mio. kr., viser tingbogen. | Foto: GOOGLE STREET VIEW
Rema Butiksudvikling solgte i forsommeren 2019 den 1200 kvm store Rema 1000 butik i Stensballe gennem projektudbyderen Imbro for 30,3 mio. kr., viser tingbogen. | Foto: GOOGLE STREET VIEW

Anders Kaa har selv afgivet forklaring om forholdet i forbindelse med konkurskarantænesagen i Råhus Construction. Her afviser han, at selskabet har tabt penge på overdragelsen af entreprisen.

”Afhørte (Anders Kaa, red.) havde indtryk af, at Råhus Construction ApS ikke ønskede at færdiggøre den omhandlede entreprise, som han derfor foreslog overdraget til Akaa Invest og Entreprise ApS (…). Dette var også en hjælp for Råhus Construction ApS, som næppe ville have været i stand til at gennemføre byggeriet,” står der i Anders Kaas vidneforklaring.

EjendomsWatch har også bedt Rema 1000 om en kommentar til konkursboets stævning, men det har man afvist med henvisning til, at sagen stadig verserer.

”Sagen er hovedforhandlet her i maj og starten af juni, og vi afventer nu, at retten tager stilling. Der kommer en afgørelse på den anden side af sommerferien, og vi har den holdning, at så længe sagen at under rettens vurdering, ønsker vi ikke at ytre os om den,” udtaler kommunikationschef Jonas Schrøder i et skriftligt svar.

Rema-direktører er tavse

EjendomsWatch har været i kontakt med Stephan Sørensen fra Rema Etablering, men han ønsker ikke at forholde sig til anklagerne.

”Jeg gider ikke snakke med EjendomsWatch. Jeg har ingen kommentarer til jer overhovedet,” siger Stephan Sørensen over telefonen, inden han afbryder forbindelsen.

EjendomsWatch har også været i telefonisk kontakt med den adm. direktør i Rema Etablering, Jan Kvolbæk Poulsen, der heller ikke vil forholde sig til anklagerne.

”Du behøver ikke fortsætte; jeg har ikke noget at bidrage med. Det er fint. Hej, hej,” siger Jan Kvolbæk Poulsen, hvorefter han lægger på.

EjendomsWatch har forsøgt at få kontakt med Anders Kaa, der ikke har besvaret mediets henvendelser.

EjendomsWatch har også rettet henvendelse til kuratellet i Råhus Construction, der ifølge konkursboets kreditorinformationer har underrettet politiet om sagen om Rema 1000 i Helsingør. De ønsker dog ikke at kommentere dette.

”Kuratellet er efter konkurslovens § 110 stk. 4 forpligtet til at underrette politiet, hvis det vurderes, at der grundlag for en politimæssig efterforskning. Indholdet er dog underlagt tavshedspligt, og der kan derfor ikke oplyses nærmere herom,” oplyser kuratellet til EjendomsWatch.

(Opdateret kl. 11.40 med en uddybende kommentar fra Rema 1000’s kommunikationschef vedrørerende baggrunden for kreditnotaen på byggeriet i Helsingør. Kommentaren er fremkommet, efter artiklen er publiceret.)

Ledelsen tømte entreprenørselskab for millioner før konkurs

Krakket entreprenør byggede for ledelsen på firmaets regning og slettede sporene

Rema-direktør købte byggegrund til halv pris ud af skrantende entreprenørkoncern

Kurator stævner 2E-entreprenørs revisor for 50 millioner

Rema 1000-direktør solgte sin egen ejendom til sin arbejdsgiver

Mere fra EjendomsWatch

Læs også

Relaterede

Seneste nyt

EjendomsWatch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Watch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Seneste nyt fra FinansWatch

Seneste nyt fra Watch Medier