EjendomsWatch

Stolen vakler under magtfuld formand for alment boligselskab

Uroen i det københavnske boligselskab Bo-Vita, det tidligere Lejerbo København, spreder sig. Et flertal i bestyrelsen vil rejse et mistillidsvotum mod formanden, Jan Hyttel. Samtidig er et andet bestyrelsesmedlem, der også er Socialdemokratiets næstformand i København, smidt ud af Bo-Vitas bestyrelse.

Formand for boligforeningen Bo-Vita Jan Hyttel (i midten) viser otte ministre rundt i Mjølnerparken på Nørrebro i København i forbindelse med, at VLAK-regeringen skulle fremlægge sit ghettoudspil i 2018. Foto: Jens Dresling / Ritzau Scanpix

Uroen i den almene boligforening Bo-Vita vokser.

Et flertal på fire personer i bestyrelsen inklusive næstformanden vil på et møde mandag aften rejse et officielt mistillidsvotum mod bestyrelsesformand Jan Hyttel.

Det oplyser bestyrelsesmedlem Ole Markussen til EjendomsWatch.

"På bestyrelsesmødet i aften rejser vi et punkt, der hedder mistillid til formanden og ønsker, at der indkaldes til et repræsentantskabsmøde med det punkt," udtaler Ole Markussen.

Flertallet tilkendegav allerede på et bestyrelsesmøde tirsdag 21. maj, at man havde i sinde at vælte formanden.

Som EjendomsWatch omtalte 24. maj blev Bo-Vitas forretningsfører, Steffen Boel Jørgensen, på samme møde suspenderet med øjeblikkelig virkning.

Nu kommer det frem, at bestyrelsesmedlemmet Ann Urbrand på samme møde blev bedt om at træde ud af bestyrelsen med fire stemmer mod tre.

"Et bestyrelsesmedlem er trådt ud af bestyrelsen, da et flertal i sidste uge valgte at sætte hende ud af bestyrelsen med øjeblikkelig virkning. Det skulle hun, for der var et flertal," siger Ole Markussen.

Udover at sidde i Bo-Vitas bestyrelse er Ann Urbrand næstformand for Socialdemokratiet i København og sidder desuden i repræsentantskabet hos Bo-Vest, som er Bo-Vitas administrator.

Selektiv information var en fejl

Boligadministrationsselskabet Bo-Vest, som Bo-Vita hører under, udsendte i sidste uge en skriftlig orientering til alle afdelingsbestyrelser i Bo-Vita om suspenderingen af Steffen Boel Jørgensen.

EjendomsWatch har fået indsigt i orienteringen, og den nævner intet, om at Ann Urbrand er blevet smidt ud af bestyrelsen.

Det var adm. direktør i Bo-Vest, Ulrik Brock Hoffmeyer, der udsendte mailen. Adspurgt om hvorfor han ikke også nævnte den anden sag, svarer han:

"Det var en fejl fra min side. Vi har sendt meddelelsen om det ud til medlemmerne i dag."

Jeg glæder mig til, det bliver afklaret på et kommende møde

Ulrik Brock Hoffmeye, adm. direktør i Bo-Vest

Han har tidligere sagt, at suspenderingen grundlæggende handlede om politisk uenigheder i Bo-Vitas bestyrelse, men han kan ikke uddybe, hvad der ligger bag mistillidsvotummet mod Jan Hyttel.

"Jeg er nødt til at holde mig neutral i denne her sag. Hvad de fire bestyrelsesmedlemmer siger, det kan de godt sige, men jeg er nødt til at forholde mig relativt neutralt. Der er forskel på, hvad jeg kan kommentere på, og hvad bestyrelsesmedlemmerne kan kommentere på," siger Ulrik Brock Hoffmeyer.

Hvordan ser du på sagen som direktør?

"For Bo-Vita, Bo-Vest, beboerne og medarbejderne er det aldrig nogensinde rart at have en situation, hvor der er uklarhed om ledelsens arbejde og sammensætning. Jeg glæder mig til, det bliver afklaret på et kommende møde, som formentlig bliver et ekstraordinært repræsentantskabsmøde," svarer han.

"De ønskede en anden profil"

Ann Urbrand blev oprindeligt udpeget af Københavns Kommune til posten og er ifølge EjendomsWatchs kilder kommet til at stå formanden meget nær gennem årene.

"Jeg respekterer selvfølgelig et flertal, som har truffet beslutningen. Det er de politiske spilleregler, og sådan er det. Jeg er blevet fortalt på mødet, at begrundelsen er, at de ønskede en anden profil," siger Ann Urbrand.

Et flertal af denne her fraktion ønsker simpelthen at stoppe op og bringe Bo-Vita tilbage til lejerne

Ole Markussen, bestyrelsesmedlem i Bo-Vita

Bestyrelsen består i alt af syv personer. Heraf er de fem folkevalgte, det vil sige at de bliver valgt af repræsentantskabet, som er den øverste myndighed i Bo-Vita. Det består af organisationsbestyrelsen og mindst en repræsentant fra hver af de enkelte boligafdelinger.

Det er kun repræsentantskabet, der kan vælge medlemmer ind i bestyrelsen og afsætte dem.

Herudover er der to poster, som bestyrelsen selv kan udpege uden at spørge repræsentantskabet. Ann Urbrand er valgt ind på den måde.

Men fordi Jan Hyttel er valgt ind af repræsentantskabet, skal der afholdes et nyt repræsentantskabsmøde for at kunne afsætte ham.

De to fløje skal derfor ud og overbevise de mange repræsentanter om deres sag.

Kræver mindre i honorar til formanden

Et af punkterne på dagsordenen til mødet i aften er formandens samlede byggehonorar og samlede bestyrelsesvederlag.

Ole Markussen ønsker ikke at kommentere den del nærmere, men han bekræfter at det er korrekt, at der er et punkt om, at formandens honorar og vederlag skal nedsættes til 25 pct. af de samlede honorarer.

Alle bestyrelsesmedlemmer får en andel af byggehonorarerne, men formandens skal altså gøres markant lavere.

Jan Hyttel ønsker ikke at kommentere sagen eller forslaget om det lavere honorar før, mødet er afholdt.

"Jeg har ingen kommentarer til det på nuværende tidspunkt," udtaler han til EjendomsWatch.

Ole Markussen ønsker ikke at uddybe de specifikke årsager til, hvorfor et flertal ikke har tillid til formanden, men han siger:

"Et flertal af denne her fraktion ønsker simpelthen at stoppe op og bringe Bo-Vita tilbage til lejerne, lytte til lejerne og høre lejerne. Det føler vi ikke, der er blevet i tilstrækkelig grad, men at der er truffet beslutninger hen over hovedet på dem."

Ny kandidat er fundet

På mødet i aften skal de resterende seks medlemmer finde et nyt bestyrelsesmedlem, siger Ole Markussen.

Har I en kandidat?

"Jeg kan kun sige så meget, at det er et bestyrelsesmedlem, som Jan Hyttel fik fjernet fra bestyrelsen i 2017," svarer Ole Markussen.

Et bestyrelsesreferat fra Lejerbo viser, at Bernd Kjelland stoppede i bestyrelsen tilbage i 2017.

Det skete i forbindelse med sprængningen af Lejerbo, da underafdelingen Lejerbo København valgte at gå ud af Lejerbo og i stedet blive en del af Bo-Vest under navnet Bo-Vita.

Bernd Kjelland er i dag formand for Bo-Vitas boligafdeling Stævnen i København, og Ole Markussen bekræfter da også, at det er denne kandidat, de fire bestyrelsesmedlemmer peger på.

Et flertal i bestyrelsen ville i 2017 smide ham ud, men da han var valgt af repræsentantskabet, kunne bestyrelsen ikke uden videre smide ham ud, så i stedet truede flertallet med at indkalde til et øjeblikkeligt repræsentantskabsmøde med et mistillidsdagsorden mod Bernd Kjelland. Derefter valgte han selv at trække sig, uddyber Ole Markussen.

Har de en modkandidat?

"Det ved jeg ikke," svarer Ole Markussen.

Får de fire medlemmer deres valg af kandidat igennem vil det styrke deres position i bestyrelsen. Alle beslutninger i bestyrelsen træffes nemlig på klassisk demokratisk vis efter flertalsbestemmelser, og står stemmerne lige, er det formandens stemme, som er udslagsgivende.

Chokeret over formands udtalelser

Efter at EjendomsWatch fredag omtalte, at Bo-Vitas forretningsfører var suspenderet, udtalte Jan Hyttel sig over for TV 2 Lorry kritisk om de fire bestyrelsesmedlemmers beslutning:

"Hvis jeg skal sætte ord på det, så er det en totalt usaglig måde at suspendere en forretningsfører på, eller hvilken som helst anden, siger han, men ønsker samtidig ikke at komme nærmere ind på, hvad de politiske uenigheder konkret bunder i."

"Sagt på en diplomatisk måde så er årsagen uenighed i bestyrelsen om, hvordan arbejdet skal foregå, og hvordan samarbejdet skal være mellem en bestyrelse og en administration," sagde han.

Den udtalelse kommer bag på Ole Markussen. Han er absolut ikke enig med formandens syn på sagen.

"Jan Hyttel henviser til, at suspenderingen af forretningsføreren er sket på grund af personligt fjendskab i bestyrelsen. Det er noget frygtelig sludder. Det her er en ren og skær saglig handling og har intet med personlige forhold at gøre. Jeg synes, det er fuldstændig uværdigt, at han bringer den slags ind i debatten."

"Det er en ren principiel uenighed, vi har, om den måde man driver en boligorganisation på," lyder det fra Ole Markussen.

På bestyrelsesmødet i aften skal medlemmerne finde en dato til repræsentantskabsmødet, hvor der skal stemmes om formandens fremtid. Det møde skal senest ske tre uger efter der er rejst et mistillidsvotum.

På det møde skal firkløveret komme med både en redegørelse for, hvorfor de har valgt at suspendere forretningsføreren, smide Ann Urbrand ud af bestyrelsen og rejst mistillidsvotum mod Jan Hyttel.

Uro i københavnsk boligforening – forretningsfører suspenderet

Almen boligforening beskyldes for at tilsidesætte demokratiet

Dobbelt skilsmisse i Lejerbo giver direktør røde ører

Almen boligkæmpe trues af sprængning

Relaterede

Seneste nyt

Job

Se flere

Se flere

Seneste nyt fra FinansWatch

Seneste nyt fra Watch Medier