En del af
ANNONCE

Sundt med aftagende forventninger til investeringsejendomme

KLUMME: Ejendomsinvestorerne forventer lidt lavere afkast for ejendomme i de kommende år. Men det er dybest set et sundhedstegn og helt i tråd med de overordnede forventninger til dansk økonomi, mener seniorøkonom.

EJW Mikkel Alsoe Ejendomsforeningen Danmark.jpg
Foto: PR

Ejendomsforeningen Danmarks kvartalsvise forventningsundersøgelse blandt ejendomsinvestorer viste i juli 2017-udgaven, at investorerne samlet set forventer mindre fald i det totale afkast over de kommende fem år. Selvom dette tyder på en kommende afmatning i investeringsejendomsmarkedet, er der flere andre aspekter, som det er væsentligt at holde sig for øje, når man ser på undersøgelsens resultater.

Først og fremmest viser undersøgelsen nemlig, at det stadig er gode tider for investeringsejendomme. Forventningerne til det totale afkast for 2017 ligger på 5,9 procent, og med en antaget gennemsnitlig indtjening på omkring fem procent svarer det til, at ejendomsværdierne kan forventes at stige med cirka én procent.

Investorernes forventning er, at det totale afkast vil aftage med 0,3 procentpoint til 5,6 procent frem mod 2021. Afkastet på investeringsejendomme vil altså fortsat ligge på et pænt niveau til trods, at forventningerne er faldet en smule.  Og selvom de kommende års afkast ikke bliver helt på niveau med de seneste seks kvartalers gennemsnitlige afkast, så vil investeringsejendomme stadig være en god investering.

Forventninger til kontor sætter rekord

Kigger man på forventningerne til markedsleje, tegner der sig desuden forskellige billeder af de enkelte sektorer. Hvor forventningerne til butik-, industri- og bolig er faldende, stiger forventningerne til kontor endnu engang og sætter ny rekord. Samtidig har investorerne også forventning om en stigende udlejningsprocent for kontorlejemål.

I Ejendomsforeningen Danmarks ”Markedsstatistik – tomgang” har vi også i den seneste udgave fra april kunnet se et fald i den økonomiske tomgang for kontor på 0,6 procentpoint. Således har investorerne også de største forventninger til kontorejendomme, når det gælder udviklingen i ejendomsværdi.

I tråd med forventninger til dansk økonomi

Ejendomsinvestorernes forventninger til markedet for investeringsejendomme den kommende tid er fint i tråd med de overordnede forventninger til dansk økonomi. Selvom de næste år ser ud til at blive udmærkede, så bliver de måske heller ikke helt på niveau med 2017.

De Økonomiske Råd vurderer, at den gennemsnitlige økonomiske vækst på 2,1 procent årligt kan fastholdes frem mod 2025, men at inflationen vil være lidt højere. Hen imod 2025 vil den private beskæftigelse begrænse sig til at stige med en femtedel af beskæftigelsesændringen i 2017. Og ser man på den generelle opfattelse af den økonomiske udvikling, beretter udviklingen i Danmarks Statistiks forbrugerforventninger til dansk økonomi også om en faldende tendens.

Er ved at ramme fornuftigt leje

Samlet set tegner udviklingen altså et billede af et investeringsejendomsmarked præget af realistiske forventninger, der også lægger sig op ad de overordnede forventninger til dansk økonomi.

Ejendomsværdierne er steget i en periode, men investorerne har nu en forventning om, at markedet er ved at ramme et fornuftigt prisleje. Det viser, at ejendomsinvestorerne ikke har en forventning om, at træerne vokser ind i himlen.

I bund og grund er det derfor også et sundhedstegn for investeringsejendomsmarkedet, når investorerne nu forventer en afmatning i markedet.

 

Om forfatteren:

Mikkel Alsø er seniørøkonom og cand.polit. med en fortid i blandt andet Beskæftigelsesministeriet og Dansk Arbejdsgiverforening. Han har de seneste år videreudviklet Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik til en interaktiv statistik, hvor de deltagende kan sammenholde egne nøgletal med detaljerede nøgletal på markedet for investeringsejendomme.

Modtag nyhedsbreve fra EjendomsWatch gratis
Mest læste Klummer

Nu skal også ejendomsbranchen bekæmpe kriminalitet

EJW Lars Lindencrone Petersen Bech-Bruun.jpg

KLUMME: Den 26. juni 2017 trådte den nye hvidvasklov i kraft. Loven har direkte betydning for ejendomsmæglere og -administratorer, men også andre inden for branchen – professionelle investorer såvel som private købere og sælgere – vil blive berørt.

Sådan kan udbudsretlige udfordringer løses for private investorer

EJW Tina Braad Bech Bruun.jpg

KLUMME: Udbudsreglerne gør det vanskeligt for en privat investor at opføre et byggeri og efterfølgende overdrage eller udleje det til en offentlig bygherre, herunder en almen boligorganisation. Den såkaldte delegerede bygherremodel kan være løsningen på disse udbudsretlige udfordringer.

Hvad kræves der før realkreditlånet kan udbetales ved nybyggeri?

EJW Jesper Boege Pedersen Bech-Bruun.jpg

KLUMME: Når en bygherre skal gennemføre et nybyggeri, er det afgørende, at der er klarhed over, hvilke betingelser der skal være opfyldt for at få slutfinansieringen udbetalt. Kravet om en fuldstændig ibrugtagningstilladelse er ikke altid nødvendigt. Der findes andre muligheder.

Pas på kommunernes ulovlige forbud

EDW Torben Brøgger Bech Bruun.jpg

KLUMME: En række betingelser skal være opfyldt, før en kommune giver afslag på en byggetilladelse. Det er langt fra altid, at de er tilstede.

Forsiden lige nu

Heimstaden efter milliardhandel: Vi er en pålidelig køber

EDW Magnus Nordholm Heimstaden.jpg

Over 1500 boligejendomme uden for København er svenske Heimstadens seneste offensiv i Danmark. Direktør uddyber over for EjendomsWatch milliardhandlen, som er indgået med amerikansk kapitalforvalter, der har dansk partner ombord. Salgsprovenuet forventes geninvesteret.

Blackstone fortsætter opkøbsoffensiv i Danmark

EJW Strandgade 50 Blackstone.jpg

Den internationale kapitalforvalter med ejendomsaktiver for over 600 mia. kr. har inden for få dage sikret sig flere centralt beliggende investeringsejendomme i København. Familie og børsselskab sælger.

By & Havn venter tilbagegang i resultatet i år

Kramer.jpg

By & Havn med Jens Kramer Mikkelsen i spidsen venter et 2017-resultat langt under 2016, viser halvårsregnskabet. Finansieringen af en kommende tunnel ved Københavns Nordhavn sætter sine spor i tallene.