En del af
ANNONCE
EJW Tina Oester Larsen Bech-Bruun.jpg

Husk fokus på governance-struktur ved investering i ejendomsfonde

KLUMME: Indirekte investeringer i fast ejendom gennem danske og udenlandske ejendomsfonde stiller andre krav til due diligence-proces end direkte investeringer i fast ejendom. Transparens og sund governance-struktur er afgørende for investors mulighed for at styre risici. Finanstilsynet skærper indsatsen.

EDW Henrik Westermann Bech-Bruun.jpg

Lad private finansiere boligsociale opgaver

KLUMME: Boligreguleringen virker modsat af den oprindelige hensigt og bør suppleres af en milliardpulje til at løse boligsociale opgaver. Den kan finansieres af private udlejere, der som modydelse kan frikøbe deres ejendomme fra lejereguleringen.

EDW Kristin Jonasson Bech Bruun.jpg

Pulje til energirenovering og klimatilpasning er svær at benytte

KLUMME: Mange udlejere vil gerne energirenovere og klimatilpasse deres ejendomme, så de opfylder de moderne krav til en velvedligeholdt bolig. På trods af en række politiske tiltag er det dog stadig en større opgave at sende regningen for forbedringerne videre til lejerne.