En del af
ANNONCE

Aftale baner vej for 12.000 nye boliger til flygtninge

Som led i trepartsaftalen mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter, får kommunerne bedre muligheder for at finde boliger til flygtninge.

EDW Flygtninge Næstved.jpg
Flygninge i midlertidige telte på Asylcenter Næstved. | Foto: Per Rasmussen/Polfoto

Landets kommuner får nu en hjælpende hånd i deres betydelige udfordringer med at finde egnede boliger til de tusindvis af flygtninge, der er kommet til Danmark, meddeler Finansministeriet.

Som et led i den trepartsaftale, som er faldet på plads mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter, forbedes mulighederne for at boligplacere flygtninge.

Initiativet skal gøre det muligt at etablere samlet set 12.000 nye boliger.

"Jeg er derfor glad for, at vi har kunnet imødekomme KL’s ønske om en lang række regelforenklinger. Samtidig giver vi kommunerne en økonomisk håndsrækning til at løse den store opgave med boligplacering, og vi sætter et klart fokus på at få flygtninge ud på arbejdsmarkedet så hurtigt som muligt – til gavn for integrationen og til gavn for økonomien," siger finansminister Claus Hjort Frederiksen (V) i meddelelsen.

Små boliger målrettes flygtninge

De væsentligste initiativer er ifølge ministeret følgende:

• Små almene boliger målrettet flygtninge: Der afsættes 640 mio. kr. i 2016 til et fast tilskud svarende til 75 pct. af det kommunale grundkapitalindskud til nye almene boliger, der har en begrænset størrelse på 40 kvm og en billig husleje.

Hvis det lokalt vurderes hensigtsmæssigt, kan kommunerne opføre boligerne større. I så fald skal mindst halvdelen af boligerne være mindre end 55 kvm, og den enkelte kommune vil selv skulle finansiere de eventuelle merudgifter.

Puljen fordeles med udgangspunkt i fordelingen af flygtninge mellem kommuner og med afsæt i den enkelte kommunes boligbehov. Kommunerne har fuld anvisningsret til boligerne, så de kan målrettes flygtninge.

Samlet pulje på 8,5 mia. kr.

Med puljen forventes der at kunne etableres i omegnen af 10.000 små boliger. Det vil dermed indebære en betydelig aflastning af kommunernes boligudfordring. En fuld anvendelse af puljen vil betyde en samlet skønnet investering på i størrelsesordenen 8,5 mia. kr.

• Investeringspulje til midlertidig indkvartering: Der afsættes en pulje på 150 mio. kr. til statslig medfinansiering af etablering af midlertidige boliger og ombygning af egnede tomme bygninger til flygtninge.

Halvdelen af puljen forventes brugt i 2016. Formålet med puljen er at løse akut opståede behov for midlertidige boliger i kommuner, hvor flygtningestrømmen udgør et ekstraordinært pres i forhold til den eksisterende boligsituation.

Med puljen forventes der at kunne etableres ca. 2.000 boliger og midlertidige opholdssteder.

Refusion af midlertidig indkvartering

• Refusion af udgifter til midlertidig indkvartering: Der ydes i 2016 og 2017 refusion på 50 pct. af kommunernes serviceudgifter til midlertidig indkvartering. Refusionen ydes inden for et loft på 2000 kr. pr. måned pr. borger i midlertidig indkvartering, og hvor kommunen har udgifter til midlertidig indkvartering.

Med ordningen bliver kommunernes økonomi aflastet i forhold til udgifter til midlertidig indkvartering, samtidig med at der fastholdes en tilskyndelse til et fokus på langsigtede boligplaceringsløsninger.

Modtag nyhedsbreve fra EjendomsWatch gratis
Mest læste Ejendomsnyt

Ejendomsbranchens storvildtjæger

EJW ATP Ejendomme Michael Nielsen.jpg

Når ATP Ejendommes direktør, Michael Nielsen, skal koble af efter en lang arbejdsdag, bruger han gerne et par timer i skoven på sin mountainbike. I dette portræt cykler EjendomsWatch med ham og får en snak om, hvorfor en mand, der tager få risici i sine investeringer, har valgt en så risikofyldt hobby. Og om hvordan det er at være ejendomsbranchens storvildtjæger.

Forsiden lige nu

Capman går efter private formuer med ny nordisk ejendomsfond

EDW Mika Matikainen Capman.jpg

Den finske kapitalforvalter oplever efterspørgsel efter ejendomsfond med fokus på langsigtet afkast med lav risiko. I Danmark vil Capman lukrere på lokalt kontor til at finde de rette investeringer også uden for København, fortæller topchef for ejendomsinvesteringer til EjendomsWatch. (Opdateret)

Stank, støj og støv stopper store byggeplaner i Aarhus

EDW Frederiks Plads Aarhus.jpg

En ny planlov med nye miljøregler sætter byggeprojekter i stå. Loven tvinger Aarhus Kommune til en kortlægning af alle lugt-, støj- og støvgener på især havnen, hvor en række højtragende udviklingsprojekter kan blive ramt.