En del af
ANNONCE

Byggekonkurser runder højeste antal siden 2010

Trods optimisme i byggeriet og generelt positive økonomiske udsigter, er der mange virksomheder i byggeriet, der ikke klarer skærene. Virksomheder uden ansatte tegner sig for størstedelen, viser tal fra Danmarks Statistik.

EDW Byggeplads Betonelementer Beton Håndværkere 2.jpg
Foto: Colourbox

Ifølge Danmarks Statistik blev 82 virksomheden for bygge- og anlægsbranchen erklæret konkurs i februar. Det skriver Lictiationen. Det største antal konkursramte virksomheder var beliggende i hovedstadsområdet, mens de fleste arbejdspladser, i alt 384, er gået tabt i Region Syddanmark.

Dermed fortsætter de seneste måneders tendens til mange konkurser i byggeriet, hvor antallet af byggekonkurser fra december til og med februar nåede op på 256. Det er det højeste antal over en tre måneders periode siden 2010, hvor antallet af byggekonkurser satte en kedelig rekord. Det seneste halve år er antallet af konkurser i byggeriet 412. Det er cirka 44 pct. flere end den tilsvarende periode for et år siden.

"Det kan synes svært at forklare de mange konkurser, når man sidder i den store by og kigger ud på en masse kraner. Der er gang i byggeaktiviteten, og der er stigende boligpriser i de store byer, men der er andre områder i landet, hvor virksomhederne i højere grad kæmper om opgaverne hus for hus, og her er der altså mange, som må lade livet. Generelt peger pilen den forkerte retning. Det er en trist udvikling, og der er forskellige segmenter og dele af landet, som ikke mærker noget økonomisk opsving," siger Andreas Fernstrøm, analysechef i Dansk Byggeri, til Licitationen.

Dansk Byggeri: Vi er ude af krisen

En del af de konkursramte virksomheder er virksomheder uden ansatte, altså de såkaldte nulvirksomheder. Af alle virksomhedskonkurser i erhvervslivet i februar ramte 68 pct. virksomheder uden ansatte og med en omsætning på under en mio. kr. Hvor stor andelen er inden for byggeriet, fremgår ikke af statistikmaterialet, men siden 2009 har næsten halvdelen af alle konkurser ramt nulvirksomheder. Ifølge Danmarks Statistik skal anvendelsen af det totale antal konkurser som indikator derfor foretages med forsigtighed.

Dansk Byggeri fnyser over dårlige byggedata

Private ordregivere sætter dagsordenen på det danske byggemarked